Roger Wirz

Inlägg
Mer inom samma ämne

Lär dig göra acceptanstester på 5 minuter

Om du blir ombedd att acceptanstesta del av en webbplats eller intranät är det bra att veta vad detta innebär. Här får du på några minuter lära dig grunderna kring acceptanstester. Varför...

Inlägg
Mer inom samma ämne

9 saker du måste tänka på när du uppgraderar en webbplats i Episerver

Är det dags att uppgradera webbplatsen eller intranätet till den senaste versionen av Episerver? Då finns det många saker att tänka igenom och ta ställning till. Som webbansvarig måste du...

Inlägg
Mer inom samma ämne

5 tips för bättre kommunikation i agila webbprojekt

Bra kommunikation en viktig del för att lyckas i ett agilt webbprojekt. Tycker du att dialogen mellan olika personer i det senaste projektet fungerade problemfritt? Eller fanns det utrymme för förbättringar?...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Så lyckas du med ett agilt webbprojekt

Det har under många år varit populärt att säga att man arbetar agilt i sina webbprojekt. Men trots detta missar många projekt målen och krånglar lika mycket som när de...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Beställarstöd utan extra kostnad?

Det är ganska intressant att se att utvecklingstiden ofta kan förkortas genom att arbetet med kravställning i webbprojekt förbättras. Förbättringsarbetet kan i och för sig kräva att en erfaren kravledare...

Inlägg
Mer inom samma ämne

8 orsaker till att börja med fortlöpande vidareutveckling av webbplatsen – ”continuous integration”

Funderar du på om ni ska gå över till fortlöpande vidareutveckling? Här beskrivs 8 orsaker till att gå över till fortlöpande vidareutveckling (en. Continous integration”) och vad som krävs för...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Minisprintar inför driftsättning av webbplatsen - ”knyt ihop påsen”

Fördelar och nackdelar med att arbeta i längre cykler Det finns stora fördelar att arbeta i cykler om två till fyra veckor. Utvecklingsteamet får arbeta tämligen ostört och kan fokusera...

Inlägg
Mer inom samma ämne

8 saker att tänka på när man ska börja med e-handel

Det finns många fallgropar när man ska börja med e-handel. Orsaken är framförallt att e-handel rör själva kärnverksamheten i organisationen och införandet kommer därför att påverka både medarbetare, processer och...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Trender och höjdpunkter från e-handelsdagen D-Congress 2016

1.500 personer fick på D-Congress 2016 veta mer om var e-handeln befinner sig idag och var den är på väg. En mängd talare och utställare bidrog med både information och...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Användningstester för en bättre webbplats

Användningstester identifierar förbättringspunkter En användningstest kan göras i många former. Från enkla intervjuer av potentiella användare till mer vetenskapliga studier av beteende och användarinteraktion. Syftet är i grunden att se hur...