Hoppa till huvudinnehållet

Är din organisation förberedd för AI?

Behöver din organisation förbereda sig för AI? Svaret beror förstås på vad ni arbetar med men ofta är svaret ja. Med det sagt använder ni kanske redan AI idag utan att ni tänker på det. Här tar vi ett mer samlat grepp.

Vi börjar med att sammanfatta med några av de områden som kan behöva arbetas med:

  • Tekniska förutsättningar
  • Kompetensnivå och kompetenskrav
  • Etiska och moraliska frågor
  • Juridiska frågor
  • Ekonomiska utmaningar och möjligheter
  • Säkerhetsfrågor

Vi ska kort titta på vad dessa områden kan innebära. Ofta kan det vara bra att ta hjälp med att arbeta med frågorna. Det kan också vara bra att ta fram en AI-strategi. Här går vi igenom de grundläggande frågorna.

Tekniska förutsättningar

Många av de system och plattformar som används idag ger redan stöd via AI. Så i princip behöver ingen ny teknik införas. Det handlar mer om att lära sig dra nytta av den teknik som redan finns. Det kan handla om allt från översättningar till hur medarbetaren strukturerar sin vardag.

Om AI ska användas mer integrerat i verksamheten krävs ofta att tekniska stöd tas fram. Det finns dock idag många molntjänster som är kostnadseffektiva så det behöver inte handla om stora investeringar. Utmaningen blir ofta att på ett smart och kostnadseffektivt sätt använda AI i den dagliga verksamheten. Börja med att inventera idéer och teknik som redan finns. Välj sedan den idé eller lösning som verkar enklast och som ger märkbar effekt. Då är arbetet igång.

Kompetensnivå och kompetenskrav

Som alltid underlättar det att arbeta med olika områden om man har rätt kompetens. Då det gäller AI är kanske detta extra viktigt då det dels finns så många möjligheter och dessutom händer så mycket hela tiden. Var dock inte rädd för att börja arbeta med AI även om du inte känner dig fullärd. Du kommer nämligen aldrig bli fullärd inom detta område. Så kasta dig in i arbetet och börja testa, det är den bästa metoden. Sedan skadar det förstås inte att gå någon kurs.

Ett stort hinder i arbetet kring AI är rädsla. AI påverkar vårt samhälle på ett sådant sätt att vi bör ha lite respekt för kraften i denna teknik. Men rädsla botas ofta med kunskap så olika kompetenshöjande insatser är en bra åtgärd. Låt också alla som vill vara med på tåget, inte bara en expertgrupp.

Etiska och moraliska frågor

Då AI kommer att få sådant genomslag i vår vardag är det ett måste att kontinuerligt diskutera etik och moral. Avancerade AI-system såsom ChatGPT har tränats baserat på material från utvalda webbsidor. Svaren som ges baseras på de moraliska och etiska principer som gällt då materialet skapades. Sannolikt kommer vi behöva förstå vilken bakgrund en chat-bot har för att förstå svaren som ges. En ny nivå av källkritik behövs.

En väldigt viktig del att tala om är hur vi människor påverkas av den nya tekniken. Vad är exempelvis viktigast, jobbtilllfällen eller vinst, arbetstid eller produktivitet, teknik eller människa? I grunden kommer vi de närmaste åren få brottas med olika etiska och moraliska utmaningar och om vi pratat igenom detta blir resan enklare. Kanske ska du redan nu rekommendera att det görs en moralisk konsekvensanalys för varje AI-initiativ som görs i er organisation?

Juridiska frågor

Tekniken går så fort att samhället inklusive lagstiftning inte hänger med. Men det finns redan ett ramverk för att exempelvis skydda den personliga integriteten. Så helt laglöst land är det inte. Det som kan vara viktigt är att försöka se vad lagstiftningen har för avsikt snarare än att försöka följa den till punkt och pricka. Så just nu är det exempelvis lämpligt att se över vilka data som tillhandahålls till olika AI-system. Om de innehåller personlig information bör de inte användas för att träna ett AI-nätverk. Om material som skapats av AI presenteras eller används så bör också försiktighet råda kring upphovsrättsfrågor.

EU och andra sammanslutningar håller på att ta fram lagar för att bättre reglera området AI. Så det kan också hända att nya spelregler börjar gälla med kort varsel. Det skulle exempelvis kunna bli så att AI-system såsom ChatGPT förbjuds i EU. Det skulle till och med kunna vara så att vissa funktioner i M365 förbjuds. Hur förbered är er organisation för ett arbete utan tillgång till Outlook, Teams, Word och Excel?

Ekonomiska utmaningar och möjligheter

Då AI kan leda till genomgripande förändringar i hur organisationen arbetar kan nya ekonomiska modeller behövas. Det går ofta att använda traditionella modeller med kostnader och intäkter som bas, tillsammans med hållbarhet och andra mer övergripande frågor. Men då AI-system i praktiken kan ta över och ersätta stora delar av en verksamhet behöver troligen även humanitära värden vägas in i större omfattning än idag.

Säkerhetsfrågor

Sist men inte minst är säkerhetsfrågor en mycket viktig del då det gäller AI. Grunden bygger på att träna upp nätverk med information som finns inom organisationen. Om inte informationen redan säkerhetsklassats så finns risk att sådant som inte borde visas kommer med. Eller att information tillhandahålls till företag som ligger utanför Sverige och EU. Det kan leda till att uppgifter visas som inte borde visas eller tillhandahålls på ett felaktigt sätt. Det kan också leda till att metoder och process uppenbaras då AI-nätverk strukturerar upp data på ett sätt som är lätt att konsumera. Så även om det inte är avsikten kan en uppsättning information som använts för inlärning ge ut mer information än summan av originalinformationen.

De mer avancerad AI-tjänsterna kan också riskera att ha oförutsägbara konsekvenser. Om information samlas och tränas så kan den öppna dörren för att oinbjudna får ta del av för mycket information. Därmed kan delar av verksamheten äventyras. Så riskanalyser med fokus på säkerhet är en viktig del i arbetet med AI.

AI-strategi

De delar som nämnts ovan kan med fördel samlas i en AI-strategi. Arbetet kan då samlas kring ett gemensamt mål – att ta fram just en strategi där det går att få svar på ambitionsnivå, etiska aspekter och andra viktiga delar, vilket underlättar arbetet för alla inom organisationen.

Vill du ha hjälp med AI?

Vi hjälper dig med allt från att lära dig hur ChatGPT kan förenkla ditt arbete, till att skapa en egen ChatGPT.

Våra tjänster inom AI

 

Inspireras av vårt nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för spännande innehåll, från vetenskapliga upptäckter till praktiska tips. Uppdatera dina kunskaper och inspireras tillsammans med oss.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.