Hoppa till huvudinnehållet

7minds dataskyddspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi hantera information om dig. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter du lämnar och som vi samlar in. Därför skyddar vi den information som du ger oss, samt följer de lagar och regler som finns för att även skydda din integritet.

Vi vill att du läser och förstår vad vi gör innan du beställer våra tjänster. Har du några frågor kan du alltid kontakta oss på dataskydd@7minds.se

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, mejl, utbildningar eller evenemang.

1. Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. Men vi kan kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser eller utbildningar).

Vilken information hanterar vi?

Vi hanterar information för att kunna ingå och fullfölja vårt avtal med dig, eller för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig. Ibland hanterar vi uppgifter som är personliga, men inte personuppgifter. De uppgifterna redogör vi inte för här, men du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om det.

Information som du ger till oss

När du kontaktar oss på vår webbplats eller via e-post, när du anmäler dig till en kurs eller våra utskick eller när du interagerar på våra sociala medier ger du oss information om dig själv och ditt företag. Det kan handla om

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll eller din arbetsplats.
 • Betalningsinformation såsom fakturaadress eller referensperson

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om

 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, till exempel uppdrag, utbildningar och nyhetsbrev som du läser
 • Finansiell information – kreditvärdighet
 • Historisk information – tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten och betalningshistorik
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och system för utskick). Läs även om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Vilken av ovanstående information vi samlar in beror på situation, vi samlar inte alltid in all information. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

Vad gör vi med informationen?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna genomföra våra uppdrag och förbättra våra tjänster. Här kan du se vilka uppgifter vi hanterar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. 

När du beställer tjänster av oss hanterar vi personuppgifter i form av namn, yrkesroll, e-post och telefonnummer. Om du uppger specialkost eller andra personuppgifter i din kontakt med oss kan det innebära att vi hanterar dem också. Vi hanterar uppgifterna för att kunna utföra vårt uppdrag.

När du kontaktar oss via vår hemsida, e-post eller telefon hanterar vi personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer. Om du uppger andra personuppgifter i din kontakt med oss kan det innebära att vi hanterar dem också. Vi hanterar uppgifterna för att kunna utföra vårt uppdrag eller för att det ligger i vårt intresse (berättigat intresse).

När du får information eller erbjudanden från oss via utskick hanterar vi din e-postadress och statistik för hur du öppnar och klickar i våra utskick. Vi hanterar bara dessa uppgifter om du gett oss vårt samtycke.

När du deltar i utvärderingar och undersökningar hanterar vi ditt namn och om du ger eventuella svar som innehåller personuppgifter på frågor i löptext. Vi hanterar uppgifterna efter samtycke från dig, eller då det ligger i vårt intresse.

Vi kan också hantera dina personuppgifter i form av bild, film eller ljudupptagning där du är identifierbar i något av dessa format. Om du figurerar på bild, film eller ljudupptagning är det för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, för att det ligger i vårt intresse eller för att du har gett oss ditt samtycke.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Men vi kan behöva dela din information med leverantörer och underleverantörer för att kunna utföra vårt uppdrag. Vi kan också behöva dela din information med myndigheter om vi måste göra det enligt lag.

Att vi ”kan behöva” innebär inte att vi med automatik gör så, utan vi gör det bara när vi måste. Vi vidtar då alla rimliga åtgärder för att din information hanteras säkert även av tredje part.

Om vi förvärvas av en tredje part kan vi behöva dela dina personuppgifter till den som förvärvat oss, för att uppdraget ska kunna drivas vidare. Om det händer kommer vi dock alltid att meddela dig det, så att du vet hur vi arbetar för att skydda dina uppgifter lika säkert som tidigare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan det hända att de behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknik- eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES samt berätta för dig att detta sker. Vi vill att du alltid ska kunna känna dig säker på att vi hanterar dina uppgifter ansvarsfullt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in och så länge det krävs enligt olika lagar, till exempel redovisningslagen.

2. Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:

 • Du har rätt att en gång per år, begära ett registerutdrag. Det innebär att du får ett utdrag med alla uppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Du har rätt att begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter i den mån det inte strider mot andra lagar. Du kan till exempel be oss inte använda dina uppgifter för reklamutskick.
 • Du har rätten att bli raderad (glömd) om det inte strider mot andra lagar.
 • Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.
 • Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter och de svar du får av oss kan du klaga på vår hantering hos Integrationsmyndigheten, IMY. Vi uppskattar dock om du ger oss en chans att bättra oss om du tycker att vi gör något fel.
 • Du kan invända mot direktmarknadsföring från oss.

3. Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på dataskydd@7minds.se.
Personuppgiftsansvarig är 7minds AB med organisationsnummer: 556803-8417
Adress: Roslagsgatan 34, 113 55 Stockholm, Tel: 08-120 629 00

4. Ändring av dataskyddspolicyn

Om vi uppdaterar eller förändrar denna policy kommer vi meddela detta på här vår webbplats. Vi uppdaterade senast vår policy 28 maj 2018.