Blogg

Man med laptop

Inlägg
Mer inom samma ämne

Jobba iterativt med dina Google-Ads kampanjer

Google-Ads kampanjer kostar. Det är en realitet du aldrig kommer ifrån. Oavsett vilka mål du jobbar emot och vilket livstidsvärde du satt på dina besökare behöver kampanjerna utvärderas med jämna...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Så lyckas ni med Teams

Det är många organisationer som planerar att börja använda Microsoft Teams och kanske samtidigt gå över till att lagra dokument i molnet, istället för på egna servrar. Det är ju...

screenshot från imagevault

Inlägg
Mer inom samma ämne

Tips om hur du organiserar er ImageVault

Att införa en ny mediabank kan kännas som ett riktigt sisyfosarbete. Oftast finns redan tusentals bilder på en filserver eller kanske i en gammal bildbank, som behöver hittas och organiseras....

Inlägg
Mer inom samma ämne

Så gör du tillgängliga texter

Alla dina besökare påverkas av dina texter, oavsett hur de tar till sig en webbsida. Se därför till att dina texter är tillgängliga för alla, så att du följer EU:s...

screenshot från imagevault

Inlägg
Mer inom samma ämne

Viktigt att tänka på när du ändrar VALV i ImageVault

I ImageVault finns det VALV och som också kallas bibliotek som i första hand används för att sätta olika typer av behörigheter. Historiskt sätt har en del använt dem som...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Nå dina mål med definierade målgrupper

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 3 av 10 inte har några tydligt definierade målgrupper för webbplatsen. Intressant är att...

Inlägg
Mer inom samma ämne

1 av 5 webbplatser borde stängas ner redan idag

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 1 av 5 webbplatser inte har något uttalat syfte. Och för 2 av 5...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Utan mätbara mål får du varken effekt eller resurser

Enligt rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2018 vet 4 av 10 webbplatser inte om webben ger någon effekt, eller om man bara kastar pengarna i sjön. Nästan 7 av 10...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Kom ihåg detaljerna i webbprojektet

Bara 1 av 35 webbplatser från svenska högskolor och universitet klarar en säkerhetskontroll Nikka Systems gjorde nyligen. Genom rätt erfarenhet och ett bra samarbete slipper du missa viktiga detaljer. Här...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Gör dig redo för EU:s tillgänglighetsdirektiv

EU:s tillgänglighetsdirektiv har trätt i kraft och det är dags att börja kavla upp ärmarna för att få webbplatsen tillgänglig. För att uppfylla direktivet ska du: Publicera tillgänglighetsutlåtande Gör det...