Hoppa till huvudinnehållet

Maxa inlärningen med varierande innehåll

Vi tar till oss kunskap på olika sätt. Vissa lär sig mest av att läsa, andra genom att klicka sig fram. Det behöver man tänka på när man skapar sina utbildningar. Men när ska man lägga till en instruktionsvideo och när ska man egentligen testa hur mycket användaren lärt sig? Här kommer några tips för när man kan använda olika format och guidetyper i Infocaption för att lägga upp en utbildning som alla lär sig av.

Textguider

Textguiden använder man för att förmedla information i ett dokumentliknande format . Här skapar man kort information eller en textinstruktion för en funktionalitet.

I en textguide går det att komplettera texter med bilder, film, frågor och svar och kunskapstester. Om du skapar en kurs eller mer omfattande översikt använder du textguiden för att dela in den i kapitel eller avsnitt.

Faktum är att den också behövs som grund när man skapar vissa typer av innehåll. Om man exempelvis ska bygga upp en brandskyddsutbildning vill man förmodligen kombinera text med bilder och filmer för att mottagaren enkelt ska kunna ta till sig alla steg.

Bilden visar en textguide med en bild som kompletterar innehållet i texten.

Exempel på textguider

  • Dokumentation för system man använder i organisationen
  • Kaptitelindelning i utbildningar eller kurser
  • Regelverk man behöver följa, exempelvis hur man hanterar information i digitala möten och chattar.

Filmen, som är en steg för steg-guide, visar hur du kan kombinera textguiden med andra guider:

Steg för steg-guiden

Steg för steg använder man när man vill visa HUR något ska göras. Ibland räcker det inte att beskriva något i text och då kan man använda en videoguide i steg för steg-format som komplement. Filmen ovan är ett exempel på steg för steg-guide.

Steg för steg-guiden är bra att använda när man ska visa hur man gör något i flera steg, till exempel när det kommer nya funktioner eller när något förändras i ett system. Man kan både visa förloppet och lägga till förklarande texter eller markörer för att förtydliga var man ska klicka, när och varför.

Steg för steg är också ett bra stöd för att visa användaren hur den löser ett problem som uppstått. Guiden avlastar de som annars skulle behöva svara på hur man löser problemet, exempelvis IT-supporten, inköpshandläggaren eller personalen på HR-avdelningen.

Snabbguiden

Snabbguiden använder man när man har inspelade filmer och vill återanvända dem i Infocaption. Det kan till exempel vara inspelningar med mobilkamera eller längre videoklipp från annan källa.

Kunskapstest

Kunskapstest är bra för att få mer interaktivitet. När deltagaren får tänka till själv istället för att bara ta in information förbättras inlärningen. Ett kunskapstest kan vara antingen en del av innehållet i en textguide, eller som en egen, avslutande del av ett kapitel.

Bilden visar ett kunskapstest som är lagd som en tredelad sektion i en textguide.

Översikt och kurs

Översikten och kursen är båda guidetyper som används för att sätta ihop och ordna flera olika guider och guidetyper i delar, avsnitt eller kapitel. Skillnaden mellan dem är att Kurs har uppföljning på vem som genomfört utbildningen. Använd Kurs för obligatoriska utbildningar.

Med översikt eller kurs kan du samla alla instruktioner eller riktlinjer på en plats, så att det blir lätt för användaren att snabbt hitta den information den behöver inom ett område. Det är också enkelt att hitta tillbaka för att exempelvis lösa ett problem eller hitta svar på hur man ska göra något på rätt sätt.

Innehåll i översikter och kurser

I översikter och kurser kan du lägga till innehåll som:

  • Textguide
  • Steg för steg-guide
  • Snabbguide
  • Kunskapstest
  • FAQ
Ett exempel på en kurs med kapitel och avsnitt i innehållsförteckning.
Ett exempel på en kurs med kapitel och avsnitt i innehållsförteckning till vänster. Enkelt att hitta rätt och se hur långt man kommit.

Vi hoppas att vi har inspirerat dig att använda några av Infocaptions olika guidetyper för att skapa effektiva och engagerande utbildningar.

Vill du ha hjälp med en lärande organisation?

Vi hjälper dig skapa webbutbildningar, hitta den röda tråden i din egen utbildning, ta fram riktlinjer för utbildningar och mycket mer.

Eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.