Webbredaktörens viktigaste utbildning

Att låta sina redaktörer lära sig hur publiceringsverktyget fungerar är för de flesta en självklarhet, för utan att klicka på Publicera blir det ingen hemsida. Men utan bra innehåll fyller hemsidan ingen funktion. En dåligt skriven hemsida gör att besökaren inte hittar dig på Google, eller inte förstår vad du menar. 

För att nå ut med ditt budskap måste du veta vad du ska uppnå med sidan du skriver, vem du skriver för och hur den läser på nätet. Du måste dessutom veta vad som gör att din sida kommer högt upp på söksajter, hur du anpassar innehållet för att det ska gå lätt att läsa på mobil och hur du gör det tillgängligt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Att kunna skriva är inte detsamma som att kunna skriva för webben. Det är som att kräva att jag ska kunna hantera ekonomin för ett företag bara för att jag klarar av att sköta min egen ekonomi. Att vara webbredaktör är en profession, en profession som kräver sin egen spetskompetens.

Alla webbplatser har ett mål med sin närvaro på internet. Men målen uppfylls inte av sig själva. Ditt innehåll måste anpassas för att nå upp till målen.

För att nå upp till dina mål behöver du som webbredaktör ha kunskap om:

  • Webbmål
  • Målgrupper
  • SEO
  • Tillgänglighet
  • Hur man skriver för webb och mobiler.

Webbmål

Som webbredaktör måste du veta vad det är du är på väg och vad det är du vill uppnå. Att försöka skriva en text utan att veta varför, är som att försöka hitta utan karta. Du kanske hamnar rätt till slut, men det behövs mer tur än skicklighet. En text måste se olika ut beroende på vad man vill att läsaren ska tänka, känna och göra efter att ha läst den.

Målgrupper

Hur du ska skriva skiljer sig beroende på om du vänder dig till enbart jurister, nyanlända svenskar eller ungdomar som ska välja gymnasium. Om du inte vet vem du skriver till, vad den har för syfte med att komma till din webbplats och vad den redan vet, är det omöjligt att skriva en bra text. Först när du vet vad besökaren behöver veta och vad den ska kunna göra efter att den har läst texten kan du välja vilken information du ska ta med.

SEO

Ytterst få av oss är så kända att alla besökare kommer direkt till sidan genom att skriva in adressen. De flesta söker först på en sökmotor och sen på webbplatsens interna sök för att hitta fram. Med kunskap om hur sökmotorer fungerar kan webbredaktören skriva texter besökaren lätt hittar till. Utan kunskap om SEO riskerar du en sida som ingen hittar till, eller en besökare som är väldigt frustrerad när den till slut lyckas hitta.

Tillgänglighet

4, 5 miljoner svenskar, nästan hälften av Sveriges befolkning, behöver extra tillgängliga texter. De kan ha dyslexi, vara ovana att läsa eller ha svenska som andraspråk. Att inte lära sina webbredaktörer hur man skriver tillgängligt är att ignorera hälften av dina besökare.

Hur man skriver för webb och mobiler

Hur man läser på en datorskärm och mobilskärm och hur man läser på papper skiljer sig åt. Hjärnan processar texten på olika sätt, vilket gör att man måste skriva olika. Om du vill att ditt budskap ska nå fram måste du veta på vilka sätt du ska anpassa texten.

Gratis e-kurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.

Genom att prenumerera på vår kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy