Hoppa till huvudinnehållet

Webbredaktörens viktigaste utbildning

Att låta redaktörerna lära sig hur publiceringsverktyget fungerar är för de flesta en självklarhet, för utan att klicka på Publicera blir det ingen hemsida. Men många glömmer att utbilda i hur man gör bra innehåll. Utan bra innehåll fyller hemsidan ingen funktion.

För att nå ut med ditt budskap måste du veta vad du ska uppnå med sidan du skriver, vem du skriver för och hur den läser på nätet. Du måste dessutom veta vad som gör att din sida kommer högt upp på söksajter, hur du anpassar innehållet för att det ska gå lätt att läsa på mobil och hur du gör det tillgängligt för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Att kunna skriva är inte detsamma som att kunna skriva för webben. Precis som jag inte kan hantera ekonomin för ett företag bara för att jag klarar av att sköta min egen ekonomi. Att vara webbredaktör är en profession, en profession som kräver sin egen spetskompetens.

För att få en webbplats som presterar, som är lätt att hitta och där besökaren gör vad du vill behöver du ha kunskap om:

  • Webbmål
  • Målgrupper
  • SEO
  • Tillgänglighet
  • Hur man skriver för webb och mobiler.

Webbmål

Alla webbplatser har ett mål med sin närvaro på internet. Men målen uppfylls inte av sig själva. Ditt innehåll måste anpassas för att nå upp till målen. Som webbredaktör måste du veta vad det är du är på väg och vad det är du vill uppnå.

Att försöka skriva en text utan att veta varför, är som att försöka hitta utan karta. Du kanske hamnar rätt till slut, men det behövs mer tur än skicklighet. Beroende på vad man vill att läsaren ska tänka, känna och göra efter att ha läst texten behöver den se olika ut.

Se därför till att veta dina mål, och hur du anpassar texten efter det.

Målgrupper

Hur du ska skriva skiljer sig beroende på om du vänder dig till enbart jurister, nyanlända svenskar eller ungdomar som ska välja gymnasium. Först när du vet vad besökaren behöver veta och vad den ska kunna göra efter att den har läst texten kan du välja vilken information du ska ta med.

Om du inte vet vem du skriver till, vad den har för syfte med att komma till din webbplats och vad den redan vet, är det svårt att skriva en bra text. Så se till att du har stenkoll på vem du skriver till.

SEO

För att bli hittade måste vi ranka högt upp på Google. Med kunskap om hur sökmotorer fungerar kan webbredaktören skriva texter som går lätt att hitta till. Och kom ihåg, det är alltid innehållet som gör störst skillnad när det kommer till sökmotoroptimering.

Tillgänglighet

4, 5 miljoner svenskar, nästan hälften av Sveriges befolkning, behöver extra tillgängliga texter. De kan ha dyslexi, vara ovana att läsa eller ha svenska som andraspråk. Att inte lära sina webbredaktörer hur man skriver tillgängligt är att ignorera hälften av dina besökare.

Hur man skriver för webb och mobiler

Hur man läser på en datorskärm och mobilskärm och hur man läser på papper skiljer sig åt. Hjärnan processar texten på olika sätt, vilket gör att man måste skriva olika. Om du vill att ditt budskap ska nå fram måste du veta på vilka sätt du ska anpassa texten.

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.