Hoppa till huvudinnehållet

Hur kan man utbilda smart online

Online-utbildning har gjort kunskap och lärande tillgänglig för alla oberoende tid och rum. För oss på 7minds är det viktigt att förstå hur vi kan utbilda andra smart online för att skapa givande lärandeupplevelser.

Vi har tagit fram några grundläggande principer som hjälper oss att guida våra kursdeltagare på ett effektivt och engagerande sätt:

  1. Tydliga mål och förväntningar: Börja med att sätta upp tydliga mål för online-utbildning. Tydliga mål ger riktning och motivation. I våra kurser ser vi alltid till att deltagarna vet vad de kan förvänta sig och vad de förväntas uppnå efter avslutad kurs.
  2. Använd interaktivt innehåll: Online-utbildningar ska inte vara en passiv upplevelse. Vi använder därför interaktivt innehåll som quiz, diskussionsforum och grupparbeten för att engagera deltagarna och främja aktivt lärande.
  3. Klart och strukturerat material: Innehållet behöver vara logiskt och strukturerat för att ta till sig. Vi har alltid en röd tråd och använder rubriker, underavsnitt och visuella hjälpmedel för att göra innehållet lättöverskådligt och navigerbart.
  4. Skapa en stöttande miljö: Det är lätt att som online-deltagare känna sig isolerad. Vi skapar en stöttande miljö genom att vara tillgänglig för frågor och feedback. Vi arbetar även för att skapa en gemenskap bland deltagarna så att de kan stödja varandra.
  5. Anpassa till olika inlärningsstilar: Människor lär sig på olika sätt; visuellt (se och titta på bilder, diagram eller text), auditivt (lyssna på tal eller ljud) och kinestetiskt (röra sig och använda sina händer). Vi erbjuder olika typer av material och aktiviteter som passar olika inlärningsstilar.
  6. Aktivera självreglerat lärande: Uppmuntra gärna deltagarna att ta ansvar för sitt eget lärande. Ge dem möjlighet att välja när de vill studera och erbjuda resurser för självstudier.
  7. Regelbunden feedback: Ge deltagarna kontinuerlig feedback på arbetet. Detta hjälper dem att förstå sina framsteg och eventuella områden som behöver förbättras.
  8. Uppmuntra till reflektion: Främja reflektion och självutvärdering. Be deltagarna att tänka över vad de har lärt sig och hur de kan tillämpa det i praktiken. Visa gärna även exempel från deras vardag.
  9. Flexibilitet: Ge eleverna möjlighet att gå i sin egen takt. Livet kan vara hektiskt, och att erbjuda flexibilitet när det gäller tid och plats för lärande kan vara avgörande.

Att utbilda andra online kan vara en utmaning, men vi på 7minds tycker att det är en oerhört givande upplevelse. Genom dessa principer kan vi som pedagoger hjälpa gruppen att utvecklas på ett smart och meningsfullt sätt.

Kom ihåg att online-utbildning ger möjligheter till lärande för människor var de än befinner sig och som pedagoger spelar vi en viktig roll i att möjliggöra den resan.

Vill du ha hjälp med en lärande organisation?

Vi hjälper dig skapa webbutbildningar, hitta den röda tråden i din egen utbildning, ta fram riktlinjer för utbildningar och mycket mer.

Inspireras av vårt nyhetsbrev

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.