Hoppa till huvudinnehållet

Tillgänglighet och intranät – vad gäller?

Intranät måste vara tillgängliga inom offentlig sektor, men inte inom privat sektor. Men även utan lagkrav tycker vi att alla borde satsa på tillgängliga intranät. För det finns klara fördelar. Tillgängliga intranät bidrar till ökad effektivitet, produktivitet och inkludering. 

18 juni 2025 kommer tillgänglighetsdirektivet för privat sektor. Det gäller för webbplatser och appar som når marknaden. Däremot nämns inte intranät i lagtexten. Innebär det att man inte behöver tänka på tillgängligheten på intranätet? Nej, ett tillgänglighetsanpassat intranät är inte bara en fråga om lagkrav, utan handlar också om att skapa en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och kan arbeta effektivt. 

Tillgänglighet ger ökad effektivitet och lönsamhet 

I Sverige beräknas ca 1 miljon personer ha någon form av funktionsnedsättning, vilket motsvarar ungefär 10% av befolkningen. Det innebär att det är stor sannolikhet att du har kollegor med funktionsnedsättningar, oavsett om du vet om det eller inte. Att ha ett intranät som är tillgängligt för alla gör att alla medarbetare har lika möjligheter att ta del av information och utföra sina arbetsuppgifter. 

Fördelarna med ett tillgängligt intranät är bland annat 

  • Ökad produktivitet: Medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt när de enkelt kan hitta informationen de behöver och använda verktygen de behöver. 
  • Mindre frustration och fel: Tillgänglighetsproblem kan leda till frustration, misstag och förseningar. Ett välutformat intranät minimerar dessa problem och sparar både tid och pengar. 
  • Förbättrat arbetsklimat: En inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och respekterade leder till ett bättre arbetsklimat och ökad motivation hos medarbetarna. 
  • Bättre kommunikation: Viktig information når alla medarbetare, vilket kan leda till färre missförstånd och bättre samarbete. 
  • Minskade kostnader: Effektivare arbete ger större lönsamhet, och risken för juridiska tvister och kostnader kopplade till diskriminering minskar. 

Tänk bara på saker som timrapportering och semesterrapportering. Om tjänsterna är svåra att hitta, förstå och använda går det varje vecka åt tid som kunde läggas på annat. Risken finns att det blir fel, och då måste ofta chefen lägga sin tid på att rätta medarbetarnas felaktiga rapporter istället för att göra mer relevanta uppgifter.  

Tillgängligt intranät skapas inte på en dag 

Att skapa ett tillgänglighetsanpassat intranät är en kontinuerlig process. Det är viktigt att regelbundet granska intranätet och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa att det är tillgängligt för alla. 

Precis som för allt annat handlar det om att ha kunskapen om vad som ska göra och hur, för att sen hitta rutiner och prioriteringar för att göra det till en del av sin vardag.  

Vill du veta mer om vad som gäller när lagen träder i kraft?

Anmäl dig till vår webbinarserie i 3 delar.

Därför tjänar du pengar på en tillgänglig webbplats 2 maj kl 12-12.45
Hur vet jag om jag tappar mina kunder? 7 maj kl 12-12.45
Så gör du för att inte tappa dina kunder 16 maj kl 12-12.45

Även om du anmäler dig i efterhand får du inspelningen till alla delar.

Läs mer och anmäl