Guide – Testa din webbplats tillgänglighet

Enligt lagen om tillgänglighet för offentlig digital service ska alla webbplatser som berörs ha ett tillgänglighetsutlåtande. I utlåtandet ska du lista de brister som finns med webbplatsen. Men för att kunna lista så behöver du veta vilka brister som finns. Här berättar vi hur du gör.

När du testar kan man dela upp din webbplats i två delar – kod och innehåll. Koden bygger upp sidans struktur och layout och är avgörande för att man ska kunna använda sajten med hjälpmedel. Innehåll är det som möter alla besökare, oavsett om de använder hjälpmedel eller ej och är därför också viktigt att det är tillgängligt. Koden granskar du med hjälp av olika verktyg, medan du får kombinera verktyg och manuell granskning för innehållet.

Kod

 1. Granska koden i W3Cvalidator och kolla att du inte får några fel. Verktyget tar bara en sida i taget, så granska lite olika sidor av olika sidtyper och med olika innehåll för att få en sån bra totalbild som möjligt. Försök gärna få med sidor med tabeller, formulär och inbäddat innehåll.
 2. Kolla kontrast i Contrastchecker. Precis som ovan bör du kolla flera olika sidor med olika layout.
 3. Tabba dig igenom din webbplats och kontrollera att det markeras tydligt var du är hela tiden och att ordningen är logisk (så att du till exempel inte hoppar från sidhuvud till sidfot till huvudinnehåll)
 4. Surfa med lite olika skärmstorlek och enheter och se att det ser bra ut och fungerar.

Innehåll

 1. Granska alla pdf:er som har publicerats sedan lagen trädde i kraft. Du kan till exempel köra dem i pdf-kollen.se. Följ sedan rekommendationen på åtgärd.
 2. Granska alla rubriker och sidtitlar – är de förklarande och i rätt format?
 3. Granska alla länkar – förklarar de var man hamnar, vad det handlar om och är de markerade på fler sätt än bara färg?
 4. Kontrollera att tabeller bara används för tabelluppställning och inte layout. Om du har tabeller, kontrollera också att har de korrekt formaterade celler, rubriker och beskrivningar.
 5. Kontrollera formulären på sajten
  • Finns det etiketter till fälten?
  • Finns det förklarande hjälptexter om man gör fel?
 6. Kontrollera att det finns alt-text till alla de bilder som inte är dekorativa.
 7. Kontrollera att de filmer som är äldre än 3 veckor har textning eller innehållet i textformat i anslutning.

När du har granskat så börjar det roliga, att skapa en förbättrad, tillgängligare webb som når alla. Lycka till!

Vill du ha hjälp med granskning?

Ibland finns inte tiden, kunskapen eller tekniken för att göra en komplett granskning. Vi gör en komplett granskning utifrån WCAG och ger en tydlig rapport där du enkelt ser vad som är fel och hur du åtgärdar det.

 Tillgänglighetsgranskning – ja tack!