Hoppa till huvudinnehållet

Sju saker att tänka på när du tar fram en AI-strategi

Hänger du och din organisation med i AI-revolutionen? AI erbjuder massor med möjligheter men det finns också många svåra frågor att hantera som inte rör tekniken, till exempel lagfrågor, säkerhetsfrågor och etiska frågor. Många organisationer låter IT-avdelningen ta huvudansvaret för AI men det bör vara en fråga som många i organisationen arbetar med, inte minst de som jobbar med kommunikation. Svaret på hur man samlar allt detta kan vara i en AI-strategi.

Arbetet med strategin kan leda till många viktiga insikter och den kan sedan ligga till grund för allt arbete med AI. Men vad ska man då tänka på då man tar fram en AI-strategi? Svaret är olika beroende på hur organisationens behov och nuläge ser ut men nedan är sju typiska områden eller frågor man bör adressera.

Ta fram en strategi för AI

1. Inventera nuläget

En inventering av vad medarbetarna kan och vill är en grund för det fortsatta arbetet. Där kan man också fånga upp både oro och kreativa idéer att ta med sig i det fortsatta arbetet. Under detta arbete kan man också fånga upp eldsjälar som skulle kunna vara de som driver det övergripande arbetet med AI.

2. Sätt ambitionsnivå

Tekniken utvecklas i en rasande takt och det finns många frågetecken inom AI-området. Ska din organisation gå längst fram i utvecklingen och testa allt som dyker upp? Eller ska ni låta andra ta täten och bara fånga upp lösningar som är etablerade. Eller ska ni undvika AI överhuvudtaget?

3. Ta fram en utbildningsplan

Baserat på nulägesinventeringen och vald ambitionsnivå är det bra att ta fram en utbildningsplan för medarbetarna, både individuellt och för grupper. Ett bra sätt att lära är att göra så utbildningsplanen behöver inte bara innehålla kurser. Det kan också handla om att göra praktiska övningar i de olika AI-verktyg som finns tillgängliga idag.

4. Klargör position kring etik och moral

AI omformar arbetsmarknaden, gamla tjänster försvinner och nya skapas. Som det ser ut just nu finns risk att det kommer försvinna mer tjänster än det skapas. De nya tjänsterna kommer också kräva att medarbetarna lär sig nya områden och kanske helt byter bana i sin karriär. Hur ställer sig organisationen till dessa utmaningar?

5. Hantera lagliga frågor

Lagstiftningen har svårt att hänga med i teknikutvecklingen. Men det finns både lagar och utredningar kring lagar som rör AI. Området är dock inte enkelt att navigera i då förutsättningarna förändras hela tiden. I en AI-strategi kan det vara nödvändigt att inkludera hur organisationen ska förhålla sig regler och lagar. Speciellt inom områden där det ännu inte finns regelverk. Dessutom kanske det behövs ny kompetens att ta hjälp av så att denna typ av frågor kan redas ut.

6. Analysera risker i säkerhet och arbetsprocesser

En stor del av AI-lösningarna bygger på att information lämnas ut till olika molntjänster. Det är viktigt att säkerställa så att inte organisationens information hamnar i fel händer. Strategin bör ange hur detta ska ske. AI-lösningar leder dessutom till att arbetsprocesser förändras. Kunskapen kring vardagliga arbetsmoment lyfts så att säga över till AI-tjänsten. Behöver det finnas reservlösningar och hur säkras organisationen upp så att inte hela verksamheten får problem om en AI-lösning förbjuds eller slutar fungera?

7. Skapa utrymme – tid och budget

Generellt sett så förväntas AI-lösningar effektivisera och minska utgifter. Så förutom möjligheten att skapa roligare arbetsmiljö så kommer AI-lösningar ofta leda till sänkta kostnader. Men det krävs i de flesta fall att man som organisation först gör investeringar i både tid och pengar. Inom AI är det främst tid och kompetens som brukar vara bristvara. Kostnaden för själva lösningen är ofta ganska liten så en ny typ av investeringar kommer behöva göras där personer kanske helt byter arbetsuppgifter under en tid och bara satsar på AI. Hur ska organisationen förhålla sig till detta?

Ta hjälp med AI-strategin

Det är mycket att tänka på då en AI-strategi ska tas fram. Men med den på plats har organisationen förberett sig bra för framtiden. Det finns sedan alltid hjälp att få som om arbetet med strategin känns övermäktig, hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vill du ha hjälp med AI?

Vi hjälper dig med allt från att lära dig hur ChatGPT kan förenkla ditt arbete, till att skapa en egen ChatGPT.

Våra tjänster inom AI

 

Inspireras av vårt nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för spännande innehåll, från vetenskapliga upptäckter till praktiska tips. Uppdatera dina kunskaper och inspireras tillsammans med oss.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.