Hoppa till huvudinnehållet

Textbearbetning och rubrikförslag med AI

Har du långa texter som du skulle vilja korta ner eller omvandla till klarspråk? Prova att använda AI. Det är enklare än du tror.

I exemplet nedan har vi valt att använda verktyget Google Bard. I princip behöver du bara berätta för Bard att du vill korta ner texten så får du ett förslag till kortare text. Skriv något i stil med “Korta ner texten nedan till ungefär hälften” och lägg in texten du vill korta ner under denna uppmaning.

Du ser nedan att Bard har kortat ner texten till ungefär hälften men att innehållet är ungefär detsamma.

Givetvis kan du också vara mer exakt och säga precis hur många tecken, eller ord, som texten ska innehålla.

När du ändå håller på kan du be om att få lite förslag på rubriker också. Du kan då skriva “Skapa också en rubrik för texten ovan” så kommer Bard att skapa förslag. Notera att du inte behöver skriva om texten, Bard kommer utgå från det du tidigare skrev.

Här är rubrikförslagen från Bard:

  • Chat GPT räddar dagen
  • Hur Chat GPT hjälpte mig att förbereda mig inför ett möte
  • Chat GPT: en värdefull resurs för företag
  • AI på jobbet: hur Chat GPT kan hjälpa dig att vara mer effektiv

Det första förslaget är nog det som skulle dra till sig mest intresse men förslag två skulle bäst beskriva innehållet. Vilket förslag skulle du välja?

Det finns gränser för hur stora texter som kan matas in i exempelvis Bard och Chat GPT men om du behöver arbeta med långa texter kan du bara dela upp dem i mindre delar och sedan slå samman resultatet.

AI-genererade texter enligt klarspråk

Texter ska vara lätta att läsa. Ett samlingsbegrepp för detta är klarspråk. Istället för att korta ner texten kan du be Bard att skriva om den som klarspråk. Resultatet ser du nedan. En professionell redaktör hade troligen kunna förbättra texten ytterligare men den är till synes lättare att läsa än originaltexten.

Inte så tokigt. Nu är du redo att testa själv, eller hur?