Hoppa till huvudinnehållet

Kan AI förändra våra yrkesroller?

Ser du stora möjligheter med AI eller ser du ett stort hot? Oavsett svaret så får vi inse att AI är här för att stanna. En konsekvens kommer bli att arbetsmarknaden förändras. Exakt hur det kommer utveckla sig är svårt att säga, men här ska vi belysa några områden som kommer påverkas.

Redaktörer och skribenter

Nyhetsbranschen har genomgått stora förändringar både genom att den digitaliserats och att den i många fall centraliserats. Nu kommer redaktörer och skribenter få nya förutsättningar. AI kommer hjälpa till i det dagliga arbetet med att skapa eller justera texter, skapa intressanta rubriker eller bara vara ett kreativt bollplank.

Drömmen många har haft, att även experter ska kunna skapa material direkt, utan redaktörer, kommer tillbaka eftersom AI kan omvandla och strukturera. Dessa texter behöver dock granskas så redaktören får troligen framöver kvalitetssäkra mer än skapa.

Grunden för att AI ska fungera är också att materialet som läses in är korrekt. Även här kommer redaktörer behöva hjälpa till att kvalitetssäkra materialet. Nu ska det dock struktureras så att AI-verktyget kan lära sig och inte så att en besökare ska hitta. Det kommer krävas ny kunskap kring hur material ska struktureras och kategoriseras.

En del av redaktörens arbete kommer sannolikt också att vara att lära upp AI-system. Exakt vad en AI-lärare kommer att arbeta med är inte definierat men det kommer troligt krävas personer som är duktiga på struktur, kommunikation och språk.

Grafiker, designers och bildkreatörer

Redan idag använder många grafiker säkerligen AI utan att de tänker på det. I verktyg som Photoshop kan man korrigera och ta fram bilder baserade på AI. Detta har utvecklats ytterligare så att det nu finns stora möjligheter att bygga upp bilder och illustrationer med hjälp av AI.

Arbetet med att skapa design som traditionell kreatör är dock ganska olikt arbetet med att berätta för ett AI-system hur det ska bygga upp en bild eller en design. Sannolikt kommer nya yrkesroller dyka upp där man istället för att vara designer är expert på att beställa bilder och illustrationer via AI.

Många organisationer kommer kanske också bygga upp bildbanker som deras AI-system kan utgå ifrån. Arbete med detta kräver traditionellt kreativt arbete och kunskap om foto. Men nya krav kommer finns kring hur det man skapar beskrivs och struktureras så att AI-systemet kan förstå. Detta så att AI-motorn sedan kan hitta rätt material för att skapa nytt.

Översättare

Redan idag är trenden den att översättningsbyråer minskat. Material som tas fram för webb eller andra digitala media kommer inte lika ofta behöva finnas på olika språk då mottagaren själv kan välja vilket språk informationen ska visas på.

Översättare kommer istället för rena översättningsuppdrag behöva granska maskinöversatta texter. De kommer också behöva hjälpa till att bygga upp olika AI-lösningar så att kulturella och språkliga skillnader speglas.

Kommunikatör

Titeln kommunikatör är enkelt uttryckt en person som arbetar med att marknadsföra och kommunicera budskap till sina mottagare. Med AI kan man ganska enkelt analysera ett område och förstå vad man ska kommunicera. Kommunikatörer kan redan idag bolla idéer med AI-verktyg och testa olika uppslag. De kan också skapa bilder och filmer vilket snabbar upp och förenklar arbetet.

De som ska konsumera det som kommunikatören tar fram kommer inte längre nöja sig med ett generellt budskap. De förväntar sig ett personligt tilltal utifrån specifika behov vilket gör att kommunikatören i större utsträckning behöver lära känna sina målgrupper. Kommunikatören kommer troligen också strukturera upp information baserat på roller och behov så att AI-systemen kan visa rätt information.

Sannolikt kommer morgondagens kommunikatör ofta arbeta med att lära upp AI-system. Resultatet blir en bättre och personligare upplevelse för mottagaren. Kommunikatören behöver verkligen förstå varför viss kommunikation fungerar så att djupare kunskap kan överföras till AI-systemen. Kanske kan titeln kommunikatör ersättas eller utökas till promptör (en prompt är instruktionen man ger chatboten).

Utvecklare

Idag använder utvecklare AI för att felsöka och få idéer. Men precis som andra yrkeskategorier kommer arbetet att förändras. En större del av utvecklingen kommer ske med AI-skapad kod. Hela modellen med att ta fram IT-lösningar kommer därför att förändras. Allt från behovsanalys till felsökning kommer att se annorlunda ut och traditionella utvecklare troligen kommer blir mer av koordinatörer och förvaltare än utvecklare. Kanske tar det ganska lång tid innan vi behöver AI-psykologer men att hantera ett system skapat via AI är helt annorlunda än ett system som ett team av utvecklare tagit fram.

Troligen kommer det också i många fall gå att beställa lösningar som AI tar fram. En person i verksamheten kommer kunna berätta vad hen vill ha och AI kommer skapa denna lösning. Redan idag byggs det ofta in lösningar som gör svåra moment enklare.

Kanske behöver man inte ens beställa nya system. Kanske blir AI-assistenten den punkt där man frågar efter hjälp eller information. Hur detta sedan går till rent tekniskt behöver man inte veta.

Nu har du fått lite mer kunskap om hur yrkesrollerna inom digital kommunikation kan komma att förändras men AI är fortfarande så nytt och ingen vet förstås exakt. Det vi däremot vet är att den digitala kommunikationen kommer att förändras och vi med den.

Vill du ha hjälp med AI?

Vi hjälper dig med allt från att lära dig hur ChatGPT kan förenkla ditt arbete, till att skapa en egen ChatGPT.

Våra tjänster inom AI

 

Inspireras av vårt nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för spännande innehåll, från vetenskapliga upptäckter till praktiska tips. Uppdatera dina kunskaper och inspireras tillsammans med oss.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.