Hoppa till huvudinnehållet

Kravhantering och kravspecifikation gör utvecklingen lättare

En välgjord kravspecifikation fungerar som en pålitlig vägkarta och ger ett effektivt webbprojekt. Det ger alla parter en enhetlig bild, minskar risken för missförstånd och underlättar för utvecklare att leverera en lösning som uppfyller förväntningarna.

Att tänka på när du analyserar behoven

När du börjar arbetet med att utveckla en webbplats är det avgörande att noggrant analysera behoven. Här är några viktiga steg att ta:

  1. Tydlig kommunikation med kunden: Förstå kundens vision och mål. Ställ frågor och lyssna noggrant för att säkerställa att du har en klar bild av deras behov.
  2. Identifiera målgrupp och avsikt: Förstå vem som kommer att använda webbplatsen och vad de förväntar sig.
  3. Utforska tekniska möjligheter och begränsningar: Se till att du har en god förståelse för de tekniska plattformar och verktyg som kommer att användas. Detta hjälper dig att undvika överdrivna förväntningar och säkerställer genomförbarheten av projektet.

Att skriva kravspecifikation

En välformulerad kravspecifikation är nyckeln till ett framgångsrikt projekt. Här är vad du bör tänka på:

  1. Tydligt språkbruk: Använd klart och enkelt språk för att beskriva varje krav. Undvik vaga ord som kan betyda lite vad som helst, som till exempel snygg, tilltalande eller praktisk.
  2. Specificera funktioner: För varje funktion, ange tydliga beskrivningar av dess syfte och hur den ska fungera. Detta ger utvecklare en klar vägledning för implementering.
  3. Definition of done: Var tydlig med exakt vad som förväntas hända för att kravet ska anses vara uppfyllt.

Tips för en bra backlog

Att skapa en effektiv backlog är avgörande för att hålla projektet på rätt spår. Här är tre tips:

  1. Prioritera uppgifter: Att jobba agilt är inte samma sak som att jobba i kaos. Prioritera tydligt och se till all prioriteringen följs.
  2. Bryt ner uppgifter: Dela upp stora uppgifter i mindre, hanterbara bitar. Detta gör det enklare att planera och genomföra arbetsuppgifter.
  3. Håll backlogen uppdaterad: Regelbunden uppdatering av backlogen är viktigt för att säkerställa att den återspeglar de senaste kraven och prioriteringarna i projektet.

Genom en noggrann kravhantering, välformulerad kravspecifikation och en effektiv backlog, kan webbutvecklingsprojekt drivas framgångsrikt och effektivt. Vi har expertis inom kravhantering, webbprojekt, agila metoder och de tekniska plattformarna. Låt oss förenkla ditt webbprojekt.

Mer om Kravhantering

Tjänst

Kravställning för effektiva projekt

Precisa krav spar mycket tid och pengar. Vi är bryggan mellan er och utvecklarna, de som omvandlar era behov och visioner till konkreta tekniska krav. Bra formulerade krav gör att...

Projekt

SPF Seniorerna uppgraderar - för en enklare förvaltning

SPF Seniorerna hade en stor, komplex och föråldrad webbplats med 800 redaktörer. Att hitta den ekonomiskt mest lönsamma lösningen att komma ikapp med tiden och samtidigt göra den enkel att...

Inlägg

Att använda effektstyrning i webbprojekt

Allt för många webbplatser uppnår inte det som var tänkt med lösningen. En anledning är att man inte har satt upp sina egna mål. En annan är att man inte...

Inlägg

Är det dags att skapa en ny sidtyp i Optimizely/Episerver? Tänk efter före!

Jobbar du som beställare, kravhanterare eller utvecklare i Optimizely (tidigare Episerver)? Tänker du instinktivt att när du ska ha en ny funktion så innebär det en ny innehållstyp, en sidtyp...

Inlägg

Texter man så ofta glömmer att ge design

När man ska bygga en ny webbplats så är det inte helt ovanligt att man har en duktig designer med i projektet som gör fina bilder på hur webben ska...

Projekt

Storsatsning på tillgänglighet för hela Åland

När EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft bestämde sig Åland för att satsa på riktigt. Alla kommuner och myndigheter har utbildats i digital tillgänglighet, webbplatserna är granskade och vi har haft...

Projekt

Inspektionen för socialförsäkringar vann kampen mot tiden

Inspektionen för socialförsäkringar behövde byta till en modernare plattform för både externa webben och intranätet. Men på grund av ett omlokaliseringsbesked blev tidplanen extremt tajt. Genom en fantastisk prestation från...

Inlägg

Vilken sorts användardokumentation ska ni upphandla?

I nästan alla upphandlingar av webbplatser finns det krav på att dokumentation ska finnas. Det finns egentligen inga andra krav än just att dokumentation ska finnas. Vilket är ett stort...

Inlägg

Minisprintar inför driftsättning av webbplatsen - ”knyt ihop påsen”

Många är vana vid att alla sprintar alltid är lika långa. Men ibland kan det vara praktiskt att göra minisprintar för att “knyta ihop påsen” och få klart alla de...

Projekt

Försvarshögskolan attraherar nya studenter med ny webb

Försvarshögskolan ville ge den nyfikna en positiv bild av skolan och vad en utbildning på FHS kan innebära för framtiden. Den intresserade ska snabbt få en tydlig bild över utbildningar...