Hoppa till huvudinnehållet

Inspektionen för socialförsäkringar vann kampen mot tiden

Inspektionen för socialförsäkringar behövde byta till en modernare plattform för både externa webben och intranätet. Men på grund av ett omlokaliseringsbesked blev tidplanen extremt tajt. Genom en fantastisk prestation från hela teamet kunde projektet lanseras i tid och på budget.

För att klara projektet på tid rekommenderade 7minds att driva båda projekten parallellt. Det gällde att hålla tungan rätt i mun när allt skulle göras samtidigt, men det gick vägen.

Så gjorde vi

  • Effektkartläggningar
    Vi gjorde två parallella effektkartläggningar där vi kartlade vilka effekter ISF ville uppnå med sitt intranät och sin externwebb. Effektkartläggningen gjorde det sedan enkelt att se vad som skulle utvecklas och vad som skulle prioriteras under projektets gång.
  • Upphandlingsstöd
    Vi stöttade i upphandlingar av teknik för webblösningar. Vi har stått för de tekniska kraven och stöttat i utvärdering och bedömningskriterier.
  • Beställarstöd och kravstöd
    Vi tog fram krav, beställde och koordinerade leveranser från olika team och individer, internt och hos den tekniska leverantören. Vi tog också fram en arbetsprocess och kommunikationsprocess för projektet, både för den interna arbetsgruppen och i kontakt med den tekniska leverantören.

Projektdetaljer

Tidpunkt 2019
Webbplats www.inspsf.se