Hoppa till huvudinnehållet

Storsatsning på tillgänglighet för hela Åland

När EU:s tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft bestämde sig Åland för att satsa på riktigt. Alla kommuner och myndigheter har utbildats i digital tillgänglighet, webbplatserna är granskade och vi har haft ett nära samarbete med både beställare och ansvarig leverantör.

Åland har 16 kommuner och 17 myndigheter och offentliga verksamheter som berörs av EU:s tillgänglighetsdirektiv. När lagen trädde i kraft upphandlade Ålands offentliga it-bolag utbildning och granskningar till alla som är berörda av lagen. Efter ett år med granskningar och utbildningar är webbplatserna av bättre kvalitet och kunskapen om tillgänglighet mycket högre.

Så gjorde vi

 • Utbildning
  Vi höll anpassade utbildningar på plats på Åland för berörda redaktörer. Utbildningarna tog upp den åländska lagen, hur det påverkar redaktörerna och hur man publicerar tillgängligt i deras publiceringssystem. Vi skapade också webbkurser som de kunde göra när de ville.
 • Tillgänglighetsgranskning
  Vi granskade deras webbplatser utifrån WCAG och rapporterade brister med tydliga förklaringar och åtgärdsförslag
 • Kravställning
  Efter granskningen samarbetade vi ihop med beställare och leverantör för att på ett effektivt sätt åtgärda bristerna.
 • Tillgänglighetsutlåtande
  Baserat på granskningen skrev vi tillgänglighetsredogörelse i enlighet med den åländska lagen.