Hoppa till huvudinnehållet

Minisprintar inför driftsättning av webbplatsen – ”knyt ihop påsen”

Många är vana vid att alla sprintar alltid är lika långa. Men ibland kan det vara praktiskt att göra minisprintar för att “knyta ihop påsen” och få klart alla de där småfixarna som kräver flera personer samtidigt.

Fördelar och nackdelar med att arbeta i längre cykler

Det finns stora fördelar att arbeta i cykler om två till fyra veckor. Utvecklingsteamet får arbeta tämligen ostört och kan fokusera under en period medan kravställaren ändå hela tiden kan justera prioritet och riktning på projektet inför varje cykel.

En nackdel för kravställaren är att ledtiderna ibland kan bli för långa. Ska man exempelvis justera hur en meny fungerar kan det ta flera cykler, flera veckor, att göra detta och då blir det mycket svårarbetat. Att då istället en kort tid arbeta i minisprintar på två timmar kan vara lösningen på problemet.

Önskemål om småjusteringar förmedlas enklare om man sitter ned tillsammans

En annan utmaning man kan ha som kravställare är att säkerställa att teamet verkligen förstått vad man menar. Det händer ofta att samma krav får justeras många gånger då man missförstått varandra. Om det då handlar om att justera småsaker som färg och placering så kan detta bli onödigt tidsödande och kostsamt.

Att beskriva justeringar av funktioner, färg, form och placering via text är också ofta svårt och tar tid. Det är då ofta lättare att visa på en skärm där man båda sitter i samma rum.

Kravställare och team arbetar i ett antal två-timmars cykler

En metod som används är därför att kravställaren, designern, html-utvecklare och utvecklingsteamet samlas och justerar i realtid i en mängd minisprintar.

Man kan exempelvis sätta av två dagar hos leverantören och agendan kan se ut ungefär så här:

  • Man börjar med att samlas som inför en normal sprintstart.
  • Kravställaren har förberett de frågor hen ser som viktiga och går igenom några av dessa.
  • Teamet pratar igenom hur man enklast kan lösa frågorna.
  • Teamet börjar justera och kan ställa frågor direkt till kravställaren. Detta pågår kanske i en-två timmar.
  • Resultatet visas direkt i utvecklarens miljö, så man slipper byggtider och andra logistiska störningar.
  • Återsamling sker och kravställaren får se resultatet. Beslut tas direkt om det som tagits fram är OK eller behöver justeras ytterligare.
  • En ny tvåtimmarscykel körs med ytterligare punkter eller för att justera de som nyss presenterats.
  • Arbetet pågår maximalt i två dagar då man annars lätt tappar fokus och börjar ny-utveckla istället för att bara små-fixa.
  • Teamet gör sedan efter minisprintarna en mer omfattande test av det som skapats innan det anses vara klart för leverans.

Som man kan se så lämpar sig dessa tvåtimmars cykler endast för småjusteringar. Om det dyker upp större utmaningar ska dessa istället lyftas in i den ordinarie backloggen.

De stora fördelarna är att man på väldigt kort tid kan justera upp webbplatsen och detta på ett väldigt smidigt och kostnadseffektivt sätt. Minisprintar kan med fördel användas inför en större release men även under vissa faser av det löpande arbetet kan modellen ha sina fördelar.

Inspireras av vårt nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för spännande innehåll, från vetenskapliga upptäckter till praktiska tips. Uppdatera dina kunskaper och inspireras tillsammans med oss.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.