Agila arbetssätt i webbprojekt

Agila arbetssätt i webbprojekt är i grunden samma sak som i alla andra projekt. Det som kan skilja sig i ett webbprojekt är att vi har oftare en mycket tydligare grund att stå på när vi börjar vårt arbete. Pappret är inte helt enkelt inte helt vitt.

Vad menar vi egentligen när vi pratar agilt arbetssätt?

Kärt barn har många namn, brukar det det och när det gäller agilt så stämmer det verkligen. Det finns nog lika många förklaringar som människor.

Grunden i det agila kommer från mjukvarutvecklingen och syftet var då att komma bort från extremt långa och omständliga kravspecifikationer, som när lösningen var utvecklad och klar, inte alls uppfyllde de som kunderna förväntade sig. Teknik och människor utvecklades så fort, så att det som bestämdes i kravarbetet var redan gammalt och modernt vid lansering.

Sedan har det också utvecklats till att vara snabbt, förändringsbenäget och på den mörka sidan, dyrt, osäkert och resurskrävande.

Agilt för oss på 7minds

Vi på 7minds är verkligen för ett agilt arbetssätt, både när det gäller teknisk utveckling och andra delar. Vi ser att det både ett förhållningssätt och ett praktiskt arbetssätt. I vårt förhållningssätt behöver vi gå från ägarcentrerat, kontrollerat, planerande och till kundorienterat, ge förtroende och acceptera snabba skiftningar. I det praktiska arbetet behöver vi tydliga roller, med ansvar och befogenheter, men också processer och verktyg som hjälper oss att driva arbetet framåt.

Att många upplever en negativ sida av det agila arbetet, menar vi beror på att man inte tar sig ann ett nytt arbetssätt,. Man vill ha det positiva, men fortsätter att jobba som vanligt. Det är då det inte fungerar.

Agilt i webbprojekt

När vi utvecklar webbplatser, så finns det mängder av saker som vi vet behöver finnas på plats för att vi ska kunna få en fungerande webbplats. Det gäller exempelvis att vi vill ha ett huvud med vår logga, en sidfot, en navigering, en sök, ett bildspel eller liknande. Dessa grejer behöver vi i tekniska termer inte arbeta så agilt med. Människor är vanemänniskor och idag vet vi att vi når bästa effekt av att göra dessa delar som människor förväntar sig. Det är inte dessa moment vi behöver göra, testa, analysera och göra om.

Det utforskande arbetssättet ska vi i högre grad använda när vi ska utveckla tjänster som inte finns eller när det finns liknande tjänster vi våra besökare inte uppskattar. Kanske där en tjänst påverkar hela vårt interna arbete, då dessa delar också behöver utforskas och sättas nya rutiner för.

På 7minds är vi vana att jobba i ett agilt och har ofta rollen som coach för att få arbetssättet att fungera som helhet. Vi vet att tidsplan och budget kommer att hållas. Däremot vet vi inte helt säkert vilket resultat det blir. Med vår erfarenhet vet vi att vi lägger resurser på att testa oss fram det där det verkligen gör nytta i slutändan.

Mer om Agila arbetssätt i webbprojekt

Projekt
Mer inom samma ämne

Falu Energi & Vatten tog sjumilakliv till en bättre webb

Falu Energi & Vatten ville modernisera och effektivisera sin webbplats och sitt redaktörsarbete. Det innebar ett webbprojekt där man skulle förbättra samtliga delar som går att förbättra. För att få...

Inlägg
Mer inom samma ämne

4 saker att tänka på när du ska bygga ny webbplats

Första gången du ska driva webbprojekt och undrar vad tusan du egentligen förväntas göra, och i vilken ordning? Här kommer nybörjarguiden till att driva webbprojekt.

Personer som pratar med varandra kring ett bord

Projekt
Mer inom samma ämne

Försvarshögskolan attraherar nya studenter med ny webb

Försvarshögskolan ville ge den nyfikna en positiv bild av skolan och vad en utbildning på FHS kan innebära för framtiden. Den intresserade ska snabbt få en tydlig bild över utbildningar...

Projekt
Mer inom samma ämne

Trafikanalys driver sitt arbete med aktiv förvaltning

Trafikanalys ville ha en långsiktig partner för att utveckla den digitala kommunikationen mot myndighetens verksamhetsmål. Tillsammans har vi jobbat med allt det som berör kommunikationen, från strategi och mätning via...

Projekt
Mer inom samma ämne

Karlstads kommun – externwebb med effektivt redaktörsarbete

När Karlstad kommun byggde ny externwebb tog de samtidigt ett helhetsgrepp för att göra arbetet enklare och effektivare för redaktörerna. De behövde en plattform som var lätt att hantera för...

Projekt
Mer inom samma ämne

Maskinentreprenörerna – ny webb för att öka medlemsnyttan

Vår resurs var projektledare under hela projektet och agerade beställarstöd. Genom vår expertkompetens i Epi kunde Maskinentreprenörerna få smarta lösningar till redaktörer och användare – de lösningar som levererar mest...

Projekt
Mer inom samma ämne

Norrtälje kommun – en resa mot superservice

2012 bestämde sig Norrtälje kommun för att göra om sin webbplats med utgångspunkt i ett helt nytt sätt att tänka för kommunala webbplatser. Med e-tjänster, jämförelsefunktioner och smarta lösningar för...

Projekt
Mer inom samma ämne

Vinnova – en webbplats anpassad efter målgruppen

Vinnova hade en sajt som inte var helt anpassad för målgruppen med stora informationsmängder och ett byråkratiskt forskarspråk. Besökarna hade svårt att få grepp om vad som var viktigt för...

Projekt
Mer inom samma ämne

Karlstads kommun – Intranät som lockar till engagemang

Karlstads kommun ville bygga ett intranät som lockar alla anställda att använda det. En utmaning var att intranätet skulle byggas på två plattformar, Office 365 och Episerver. Parallellt med intranätsprojektet...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Kom ihåg detaljerna i webbprojektet

Bara 1 av 35 webbplatser från svenska högskolor och universitet klarar en säkerhetskontroll Nikka Systems gjorde nyligen. Genom rätt erfarenhet och ett bra samarbete slipper du missa viktiga detaljer. Här...