Hoppa till huvudinnehållet

Trafikanalys driver sitt arbete med aktiv förvaltning

Trafikanalys ville ha en långsiktig partner för att utveckla den digitala kommunikationen mot myndighetens verksamhetsmål. Tillsammans har vi jobbat med allt det som berör kommunikationen, från strategi och mätning via kravställning och marknadsföring till GDPR.

7minds hade tidigare stöttat när Trafikanalys gjorde om sin webbplats 2015. För att behålla nivån på sin webbplats och sin kommunikation valde Trafikanalys att inte se sig som färdiga, utan aktivt arbeta vidare med att mäta, analysera och utveckla eller ta fram det som behövdes. Det har bland annat inneburit att ta fram en interaktiv statistikportal och ett nyhetsbrev. Båda var behov som upptäcktes genom att lyssna till målgruppen.

Så gjorde vi

 • Digital strategi
  Vi arbetar kontinuerligt med en effektkarta som tydligt visar de digitala kommunikationsmålen, prioriterade olika användningsgrupper och deras behov. Målen har utvecklats efter de mätningar som gjorts och myndighetens verksamhetsmål.
 • Mätning och analys
  Varje år görs en mätning mot uppsatta effektmål. Mätningen består av data från Google Analytics, Hotjar, Mailchimp, MyNewsDesk och enkäter som målgruppen svarat på. Mätdata analyseras och används för vidare utveckling eller nya sätt att kommunicera.
 • Nyhetsbrev
  Vi tog fram en strategi för nyhetsbrev, satte upp mallar i Mailchimp och en plan för innehållsarbetet. När vi satte upp prenumerationstjänsten strömmade det till prenumeranter och antalet ökar fortfarande. Breven har en öppningsfrekvens på i genomsnitt dryga 50%
 • Agila arbetsprocesser
  Vi har stöttat när Trafikanalys har inför nytt arbetssätt, nya processer och roller. Införande av ärendehantering var en del av arbetet.
 • Kravhantering och acceptanstest
  Vi ansvarar för kravhantering och acceptanstest mot Trafikanalys tekniska leverantör. Vi har även tagit fram koncept och interaktionsskisser.
 • Tillgänglighet
  Med hjälp av Siteimprove arbetar vi kontinuerligt med att förbättra tillgänglighet för innehåll och teknik. Värdet i Siteimprove har gått från 60 till 99,7.
 • GPDR
  Inför att GDPR skulle träda i kraft stöttade vi i att anpassa webbarbetet och kommunikationen enligt lagkraven.
 • Upphandling
  Vi stöttade i flera offentliga upphandlingar och avrop från ramavtal, runt upphandling av teknik runt webblösningar. Vi har stått för de tekniska kraven och stöttat i utvärdering och bedömningskriterier.

Projektdetaljer

Tidsperiod: Samarbetet har pågått sedan 2015
Webbplats: www.trafa.se