Hoppa till huvudinnehållet

Har ditt team rätt kompetens för att driva webbprojekt?

Ett webbprojekt kan, för många, kännas som att klättra över Mount Everest – vilket både har sina fördelar och nackdelar. Fördelarna är att man ser komplexiteten och förstår de utmaningar som man står framför. Nackdelen är att man just bara ser bergväggen och inte lösningen för att ta sig upp på berget.

Känner du igen dig? Då ska du fortsätta läsa.

Ett sätt att ta sig framåt när man påbörjar sitt webbprojekt är att identifiera vilken kompetens som behövs i projektet.
Nedan har jag listat ett antal olika roller och ansvarsområden som krävs för att lyckas i ett webbprojekt som arbetar agilt. Det som är viktigt att tänka på är att en person kan ha flera olika roller i projektet och att alla behöver inte finnas internt på ditt företag.

Självklart kan titelnamn variera från företag till företag.

Scrum master

 • Är en kombination av coach, fixare och dörrvakt och är en person hos den tekniska leverantören.
 • Coachar och utbildar i huvudsak utvecklingsteamet och Produktägaren för att säkerställa att de har allra bästa förutsättningarna för att lyckas.
 • Fokuserar alltid på att ge teamet bästa möjliga förutsättningar att nå de uppsatta målen för utvecklingssprinten (perioden).

Utvecklingsteam

 • Utvecklingsteamet utför det faktiska arbetet som konstruktörer och problemlösare.
 • Teamet kan bestå av 3-6 personer med olika kompetenser. Hur arbetet läggs upp och hur uppgifterna fördelas bestäms av teamets medlemmar och de saknar fasta projektroller. Det innebär att all kompetens som behövs för att leverera produkten ska finnas i teamet.
 • Designer och arkitekt ska ingå i utvecklingsteamet.
 • Alla i utvecklingsteamet ansvariga för leverans. Detta hindrar naturligtvis inte att enstaka medlemmar är specialister på ett område.

Produktägare

 • Produktägare är beställare och har till uppgift att se till att utvecklingsteamet arbetar med rätt saker ur ett affärsperspektiv och utifrån målen som är satta för webbplatsen.
 • Produktägaren har ett intäkts- och utgiftsansvar för sin produkt.

Kravledare

 • Är Produktägarens högra hand och genomför mycket av det praktiska arbetet som krävs med att administrera backlogen. I backlogen prioriteras alla krav och önskemål för produkten efter hur lönsamma de bedöms vara. Backlogen är synlig för hela organisationen så att alla är medvetna om vilka saker som kan förväntas i kommande releaser av produkten.
 • Ska ha en helhetsbild över produkten så att leveransen kan nå uppsatta mål.
 • Ansvarar även för att kolla av eventuella förändringar med de olika intressenterna i projektet. Kravledaren har inget ekonomiskt ansvar.

Innehållsansvarig

 • Ansvarar för att innehållsstrategi och innehåll för webbplatsen tas fram parallellt med utvecklingsprojektet. Det viktigt att denna person hela tiden håller sig uppdaterad om vad som händer med produkten.
 • Innehållsansvarig meddelar den grupp som jobbar med innehåll om eventuella problem och hinder som påverkar innehållsarbetet.
 • Personen ansvarar också för att rapportera eventuella problem och frågetecken som innehållsgruppen upplever i produkten.

Testansvarig

 • Ansvarar för att genomföra acceptanstester efter varje sprintleverans av produkten. Testerna ska genomföras och eventuella fel ska rapporteras i ärendehanteringssystemet senast 1 vecka efter leverans. När en bugg är rättat av utvecklingsteamet ansvarar
 • Testansvarig för att följa upp och kolla att buggen blivit rättad. Personen ansvarar också för att rapportera eventuella önskemål om förändringar till Kravledaren.

Webbprojektledare

 • Ansvarar för att projektet drivs så effektiv som möjligt både när det gäller tid och pengar.
 • Ser till att alla resurser används på bästa sätt.
 • Ser till att interaktionsdesign och grafisk design finns för alla delar som ska utvecklas.
 • Hanterar, tillsammans med Kravledaren, kommunikationen mellan kunden och den valda tekniska leverantören.
 • Ska ha kunskap om dagens lösning så att viktiga delar inte missas i den nya.
 • Vara delaktig i planering av varje sprint samt vara med vid sprintdemonstrationer etc.
 • Vara behjälplig att ta fram processer för hur webbredaktörsarbetet ska fungera för att uppnå uppsatta effekter samt att se över processer, rollbeskrivningar och ansvarsfördelning för hur webbplatsen ska förvaltas.
Inspireras av vårt nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för spännande innehåll, från vetenskapliga upptäckter till praktiska tips. Uppdatera dina kunskaper och inspireras tillsammans med oss.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.