Ditt första Sitevisionprojekt i 10 steg

Ska du leda ett webbprojektet i Sitevision utan tidigare erfarenhet av det publiceringsverktyget? Här kommer några goda råd på vägen för att lyckas med ditt webbprojekt.

Många väljer i dag att lämna sina gamla CMS och gå över till Sitevision, som är känt för att vara både lättanvänt och kostnadseffektivt. Inte desto mindre kvarstår utmaningen i att designa och anpassa systemet för att det ska leverera maximal nytta.

I det här inlägget kommer jag ta upp de 5 första stegen, eftersom det är alldeles tillräckligt långt. I nästa inlägg kommer de övriga stegen.

Fastställ webbplatsens mål och behov

Oavsett publiceringsverktyg är det viktigt att komma fram till vilka mål din organisation vill uppnå med webbplatsen och vilka behov den ska motsvara hos era användare. Ett sätt att säkerställa detta är att börja projektet med en effektkartläggning. Detta kräver lite extra tid och budgetutrymme inledningsvis men kommer att vara väl värt investeringen både under projektets gång och när webbplatsen är lanserad.

Välj samarbetspartners för projektet

Från 7minds kan vi stötta dig med alltifrån projektledning, kravhantering och testning till behovsanalys, innehållsproduktion och utbildningar i Sitevision. Vi har erfarenhet av många Sitevisionprojekt.

När det gäller val av teknisk leverantör har Sitevision ett gäng duktiga partners som kan bistå med design och tekniska anpassningar. På 7minds har vi god erfarenhet av att samarbeta med exempelvis Soleil och Limepark.

Förbered kravställningen

Förbered kravställningen genom att bekanta dig med Sitevision. Om du har möjlighet, planera in ett besök på Sitevisiondagarna eller ta del av föreläsningarna från de senaste Sitevisiondagarna på Youtube.

Ta reda på vad som ingår i Sitevisions ”standardlösning” från din Sitevisionpartner och genom att läsa på Sitevisions hjälpwebb. Sitevision i sig levereras med ett stort antal redan fungerande moduler och det är bra att bygga upp en förståelse för vilka de är, och något om hur de kan anpassas redan i projektets inledning. Då kommer kravställningen att bli mer träffsäker och det går snabbare för dig och din tekniska leverantör att prata samma språk.

Be din tekniska Sitevisionpartner eller oss på 7minds om en tidig demo av CMS:et och adminverktyget i Sitevision. Syftet är inte att du ska lära dig allt här och nu, men det är skönt att skapa en grundläggande förståelse för hur verktyget är strukturerad och hur den administreras. Även detta hjälper i din kravställning och beställning.

Skapa bra förutsättningar för den tekniska leveransen

Boka in tid med din Sitevisionpartner i inledningen av projektet för att gå igenom webbplatsens övergripande syfte, mål och prioriterade användargrupper, eller effektkartläggning om ni gjort en sådan. Detta ger alla som ska arbeta med projektet en övergripande förståelse för vad som ska uppnås och därmed större chanser att hitta relevanta lösningsförslag och ta riktiga beslut längre fram.

Titta också runt på många andra webbplatser och notera vad du gillar (och kanske också vad du inte gillar) i form av design och funktionalitet, och vidareförmedla detta som inspiration till din Sitevisionpartner. Till speciellt god hjälp är att gå till andra webbplatser som är byggda i Sitevision för att förstå vad som kan åstadkommas även hos er. Sitevisions partners presenterar ofta referensfall på sina respektive webbplatser som man kan klicka sig vidare till.

Ta reda på i dialog med din Sitevisionpartner hur stor del av era behov som täcks av standardlösningar i Sitevision och vad som kräver specialanpassningar och specialbyggda integrationer med andra system. Fråga också om din Sitevisionpartner byggt några specialanpassade funktioner till andra kunder med liknande behov, som kan vara relevanta för er att ”återanvända”.

Bestäm därefter i dialog med din Sitevisionpartner hur själva projektet ska struktureras och genomföras. För en leverans av en ren standarduppsättning av Sitevision kan det räcka med en ganska enkel överenskommelse kring beställning och leverans i form av ett ”vattenfallsprojekt”, medan du med fördel argumenterar för ett agilt arbetssätt tillsammans med din Sitevisionpartner för att lyckas med de delar som innebär specialanpassningar och integrationer.

Fortfarande tid att läsa? Läs de resterande stegen.