Post it-lappar på whiteboard

Effektkartläggning – gör rätt saker

Effektkartläggning är ett verktyg som hjälper dig att se till att din webbplats uppfyller dina mål. Först när du vet vilken förändring du vill åstadkomma går det att bygga en kanal, ett system eller ett innehåll som tjänar dina syften.

Med effektkartan ringar du in din organisations mål och syften, målgrupper och viktigaste behov. Sen börjar det riktiga jobbet.

Lägger din organisation energi på rätt saker?

En fantastisk e-handelslösning men bäst intjäning i butiken? Massor med samtal till växeln men inga ärenden på webben? Svaret finns att söka i effektkartan. Effektkartläggning är ett effektivt verktyg för att få din organisation, ledning och andra intressenter att hitta rätt fokus. Ibland är det lätt, ibland är det svårt och smärtsamt. Som tur är har vi rutin och leder er genom processen.

Våra digitala strateger och projektledare har gedigen erfarenhet av effektkartläggning. Det är ett transparent och effektivt sätt att sätta era behov i centrum och lyssna in era verkliga behov. Sedan har man effektkartan med sig genom hela projektet som en trygghet för alla inblandade.

Effektkartläggning lägger grunden för ett lyckat projekt

När effektkartan väl är på plats kan man inleda ett projekt eller en process, och hela tiden vara säker på att man styr mot målen. Och vet man det sparar man också tid och pengar. Färre dikeskörningar och roligare resa, helt enkelt!

Mer om Effektkartläggning

Projekt
Mer inom samma ämne

Inspektionen för socialförsäkringar vann kampen mot tiden

Inspektionen för socialförsäkringar behövde byta till en modernare plattform för både externa webben och intranätet. Men på grund av ett omlokaliseringsbesked blev tidplanen extremt tajt. Genom en fantastisk prestation från...

Projekt
Mer inom samma ämne

Försvarshögskolans nya intranät effektiviserade arbetet

När Försvarshögskolan skulle göra nytt intranät gick de från en informationsbank med för många sidor till en smidig hjälp i arbetet. Genom att tänka rätt från början lyckades Försvarshögskolan med...

Projekt
Mer inom samma ämne

Försvarshögskolan attraherar nya studenter med ny webb

Försvarshögskolan ville ge den nyfikna en positiv bild av skolan och vad en utbildning på FHS kan innebära för framtiden. Den intresserade ska snabbt få en tydlig bild över utbildningar...

Projekt
Mer inom samma ämne

Visita – kanalstrategi för content marketing

I samband med lansering av en ny webblösning bestämde sig Visita för att se över hur de arbetar med sociala medier. De ville ha en strategi för vilka kanaler de...

Projekt
Mer inom samma ämne

Maskinentreprenörerna – ny webb för att öka medlemsnyttan

Vår resurs var projektledare under hela projektet och agerade beställarstöd. Genom vår expertkompetens i Epi kunde Maskinentreprenörerna få smarta lösningar till redaktörer och användare – de lösningar som levererar mest...

Projekt
Mer inom samma ämne

Karlstads kommun – Intranät som lockar till engagemang

Karlstads kommun ville bygga ett intranät som lockar alla anställda att använda det. En utmaning var att intranätet skulle byggas på två plattformar, Office 365 och Episerver. Parallellt med intranätsprojektet...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Utan mätbara mål får du varken effekt eller resurser

Enligt rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2018 vet 4 av 10 webbplatser inte om webben ger någon effekt, eller om man bara kastar pengarna i sjön. Nästan 7 av 10...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Hitta rätt med effektkarta

En effektkarta hjälper dig att veta riktning för den tjänst eller webb som ska tas fram eller utvecklas. Den hjälper dig att ta fram syftet med tjänsten, användningsgruppen och vad...

Inlägg
Mer inom samma ämne

3 viktiga lärdomar från ESS-konferensen 2017

Årets ESS-konferens hade temat ”Textens roll i det digitala landskapet”. Det var många spännande insikter om vad skribenter gör, och kan göra, inom webb, IT och digitalisering. Här har vi...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Intranät som bidrar till effektivitet

Ett bra intranät når ut till medarbetarna och skapar en känsla av tillhörighet. Kvalitet och funktionalitet är nästan alltid bättre än kvantitet. Att anställda använder sitt intranät på väldigt olika sätt...