Hoppa till huvudinnehållet

Sunne kommun når nya höjder med Optimizely 12 och effektmål

För att skapa en mer effektiv webbplats behövdes en modernare lösning, men framför allt mål och innehållsstrategi. Med det på plats har Sunne fått verktyg att arbeta vidare mot en riktigt bra webb.

Sunne kommun och 7minds har jobbat tillsammans i många år och minst lika många olika frågor. Därför blev vi extra glada när de tog kontakt med oss igen när de vill bygga en ny extern webbplats.

Sunne kommun lanserade sin publika webbplats sunne.se 2008 och åren fram till 2021 har sajten uppdaterats samt fått nytt innehåll och ny design i flera omgångar. Grunden och tekniken, som bygger på Optimizely/Episerver, var till slut i stort behov av att moderniseras. Vidare saknade kommunen konkreta effekt- och användarmål för webbplatsen samt en innehållsstrategi utifrån användarnas behov. 

Så gjorde vi

  • Förstudie med effektkartläggning
    7minds startade arbetet med en förstudie och effektkartläggning för att tydliggöra verksamhetens mål och användarnas behov. Effektkartan låg sedan till grund för fortsatt arbete med att ta fram nya och uppdaterade sunne.se. Förstudien genomfördes genom ett par workshops och enskilda intervjuer med kommunens ledning för att säkerställa ambition och möjlighet att förvalta en webbplats, som ett led mot kommunens strategiska mål. Fortsatt genomförde vi intervjuer med användare innan vi satte samman allt i en effektkarta.
  • Val av plattform
    Som ansvarig för en kommunal webbplats behöver man ibland fundera på om man har de bästa tekniska hjälpmedel och plattform för att nå sina ambitioner med webbplatsen. Så även i detta fall. Vi tittade på olika alternativ till teknisk plattform, vi gjorde en analys av kostnader, användarbehov och framtidssäkring och kom fram till att det bästa i det här läget var att stanna kvar i Optimizely/Episerver som kommunen använt länge.
  • Utbildning och redaktörsstöd
    Att fylla en ny webbplats med innehåll, på relativt kort tid, är en utmanade men rolig och inspirerade uppgift. Utmaningen för Sunne kommun var att det var många nya personer som klev in i arbetet med webben och ingen hade tidigare jobbat i senaste versionen av Optimizely/Episerver. 7minds kombinerade utbildning och praktiskt arbete under 3 dagar för att få till strukturen för nya sunne.se. Utbildningen blev ett riktigt teamwork som skapade förutsättningar för medarbetarna på Sunne kommun att jobba vidare på egen hand. Nya sunne.se lanseras i december 2022.

Projektdetaljer

Tidsperiod: September 2021 – September 2022