Hoppa till huvudinnehållet

Falu Energi & Vatten tog sjumilakliv till en bättre webb

Falu Energi & Vatten ville modernisera och effektivisera sin webbplats och sitt redaktörsarbete. Det innebar ett webbprojekt där man skulle förbättra samtliga delar som går att förbättra. För att få rätt kompetens och säkerställa att de inte missade några detaljer tog de hjälp av oss.

Falu Energi & Vatten hade en webb som inte fungerade på mobiler, inte följde tillgänglighetskraven, där innehållet var svårt att hitta och kvaliteten på innehållet inte alltid så hög. Dessutom var redaktörsgränssnittet svårjobbat.

Målet var högt satt, förutom att råda bot på problemen ovan skulle webbplatsen anpassas efter målgruppens behov med lättanvända och relevanta webbtjänster som att kunna söka sophämtningstider, se när återvinningscentralen är öppen och liknande.

Den nya webbplatsen byggdes i Sitevision efter en tydlig behovsanalys, med stöd för att fortsätta implementera e-tjänster på egen hand.

Så gjorde vi

 • Behovsanalys
  Vi genomförde en behovsanalys för att hitta både verksamhetens och användarnas behov. Detta resulterade i koncept och trådskisser där vi definierade de viktigaste delarna att ta med i webbprojektet.
 • Kravhantering och agilt stöd
  Utifrån behovsanalysen kunde vi ta fram krav till backloggen. Vi tog också fram en arbetsprocess och kommunikationsprocess för projektet, både för den interna arbetsgruppen och i kontakt med den tekniska leverantören.
 • Projektledning
  Som projektledare styrde vi projektets arbete mot effektmål och projektmål genom att bland annat leda projektgruppens arbete och beställa och koordinera leveranser från olika team och individer, internt och hos den tekniska leverantören. Vi gjorde det administrativa som att ta fram styrdokument, rapporter och stötta i avtalsskrivningen med teknisk leverantör. Slutligen ledde vi arbetet med en ny innehållsstruktur till webbplatsen, riktlinjer för förvaltning av webbplatsen och förslag på framtida webborganisation
 • Utbildning
  En heldags redaktörsutbildning i Sitevision

Projektdetaljer

Tidpunkt: september 2018-september 2019
Webbplats: https://fev.se/