Hoppa till huvudinnehållet

Försvarshögskolan jobbar aktivt med förvaltning

När Försvarshögskolan utvecklade en ny webbplats, utvecklades också ett nytt sätt att arbeta. Fokus i arbetet var att jobba mot mål och ständigt mäta och analysera måluppfyllelsen. Med tydliga prioriteringar om vilken målgrupp som webbplatsen är till för under olika perioder på året, jobbar man med ständiga förbättringar.

Webbinariet spelades in 9 juni 2020

Fhs.se har tydliga effektmål som bland annat ska attrahera nya studenter, stärka forskningen, attrahera personal och stärka arbetsgivarvarumärket, samtidigt som webbplatsen ska synas bättre i externa sökmotorer. Genom att strukturerat arbeta med innehåll, teknik och strategi i en helhet inom Aktiv förvaltning så jobbar Försvarshögskolan kontinuerligt mot målen.

7minds har tagit fram en modell för att kunna jobba med ständiga förbättringar, med beslut baserade på data. Vi kallar den för Aktiv förvaltning. Grundkonceptet består av fem punkter:

  • Hela organisationen har en gemensam bild om vad vår webbplats/tjänst ska uppnå.
  • Vi ser arbetet med webbplatsen/tjänsten som en helhet. Det innebär att strategi, teknik, innehåll, kunskap och organisation hänger ihop och är inga stuprör. 
  • Vi fattar våra beslut om aktiviteter att genomföra, baserat på fakta från den data vi samlat.
  • Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar i små steg. Sammanlagt över tid, kan innebär det stora förändringar.   
  • Vi har en fast budget per tidsenhet där vi prioriterar vilka aktiviteter som ska genomföras.  

Den 9 juni 2020, genomförde vi ett webinar tillsammans med Försvarshögskolan och Soleil, där vi berättar mer om hur Aktiv förvaltning går till i praktiken.

Kunddetaljer

Tidsperiod: Mars 2017 – pågående
Webbplats: Försvarshögskolan