Episerver

Att arbeta med Episerver kräver kunskap om vad som är möjligt att göra. Med rätt kunskap om Episerver blir kravställningen effektivare, webbplatsen bättre och det redaktionella arbetet går fortare.

Kravställ för en kostnadseffektiv lösning

Ibland kan man få intrycket av att bygga en egen webbplats i Episerver måste bli en kostsam historia, eller att det man vill göra inte är möjligt. Men med goda kunskaper om Episerver vet vi att det inte är så. Genom rätt kravställning kan du göra anpassningar på standardlösningar istället för att bygga egna lösningar. Du kan också kravställa redaktörsgrässnittet så att det går snabbare att lära sig och snabbare att arbeta i verktyget.

Arbeta effektivare med rätt kunskap

Klagar webbredaktörerna på att det inte går att göra det de vill, eller att Episerver är svårjobbat? Ofta har de bara inte fått lära sig vilka möjligheter det finns i Episerver. Med mer kunskap om vad man kan göra och hur brukar redaktörerna bli nöjdare och arbetet gå fortare.

Mer om Episerver

Projekt
Mer inom samma ämne

Skandia fick en enhetligare webb med bättre ranking

Skandiabanken satt fast i en lösning där det som mot kund verkade vara en webbplats i själva verket var flera – i Episerver 5. Dessutom var språket och strukturen en...

Utbildning
Mer inom samma ämne

Arbeta med block i Episerver

Block är en av de knepigare sakerna att lära sig i Episerver. Men när du väl lärt dig hantera dem är det fantastiskt. En sajt med block är så mycket...

Händer framför dator

Utbildning
Mer inom samma ämne

Gadgets, versioner och papperskorgen i Episerver

I den här kursen lär du dig några av de verktyg Episerver har för att förenkla ditt arbete som redaktör. Efter kursen kommer du kunna det som ibland kan kännas...

Utbildning
Mer inom samma ämne

Arbeta med länkar i Episerver

Utan länkar – ingen sajt. Länkar är en av sajtens viktigaste delar och kräver kunskap både om tillgänglighet och Episerver. I den här kursen får du lära dig både hur...

Person som sitter framför dator

Utbildning
Mer inom samma ämne

Arbeta med bilder och filer i Episerver

Lär dig hur du laddar upp bilder och filer i Episerver, hur du håller ordning och hur du använder bild och dokument på sidor. Efter kursen kommer arbetet med bilder...

Händer som pekar på en skärm

Utbildning
Mer inom samma ämne

Grunderna i Episerver

Det här är kursen för dig som är ny i Episerver. Du lär dig att navigera i själva Episerver CMS och att skapa, redigera och publicera sidor. Utbildningen passar dig...

Utbildning
Mer inom samma ämne

Episerver för redaktörer

Ingenting är så frustrerande som att inte veta hur man ska göra, eller när man tror att man klickar rätt och nåt helt annat händer. Med vår kurs i Episerver...

Projekt
Mer inom samma ämne

Sveriges lantbruksuniversitet - utbildning av 140 redaktörer i Episerver 9

När Sveriges lantbruksuniversitet bytte webbpubliceringssystem till Episerver 9 behövde redaktörerna lära sig hantera systemen. Problemet med att bara ha en vanlig utbildning är att man glömmer så fort när man...

Projekt
Mer inom samma ämne

Coop fastigheter - utbildning och användardokumentation

När Coop fastigheter bytte webbpubliceringssystem till Episerver behövde redaktörerna lära sig hantera systemen. Problemet med bara en vanlig utbildning är att man glömmer så fort när man är klar. Därför...

Projekt
Mer inom samma ämne

Karlstad kommun - utbildning i Episerver och Imagevault

När Karlstad kommun bytte webbpubliceringssystem till Episerver och valde Imagevault som bildbank behövde redaktörerna lära sig hantera systemen. Det var många redaktörer och en hel del att lära, och Karlstad...