Episerver

Att arbeta med Episerver kräver kunskap om vad som är möjligt att göra. Med rätt kunskap om Episerver blir kravställningen effektivare, webbplatsen bättre och det redaktionella arbetet går fortare.

Kravställ för en kostnadseffektiv lösning

Ibland kan man få intrycket av att bygga en egen webbplats i Episerver måste bli en kostsam historia, eller att det man vill göra inte är möjligt. Men med goda kunskaper om Episerver vet vi att det inte är så. Genom rätt kravställning kan du göra anpassningar på standardlösningar istället för att bygga egna lösningar. Du kan också kravställa redaktörsgrässnittet så att det går snabbare att lära sig och snabbare att arbeta i verktyget.

Arbeta effektivare med rätt kunskap

Klagar webbredaktörerna på att det inte går att göra det de vill, eller att Episerver är svårjobbat? Ofta har de bara inte fått lära sig vilka möjligheter det finns i Episerver. Med mer kunskap om vad man kan göra och hur brukar redaktörerna bli nöjdare och arbetet gå fortare.

Mer om Episerver

Projekt
Mer inom samma ämne

Effektivare redaktörsarbete för Region Stockholm

Region Stockholm har en stor och komplex webborganisation och det var svårt att få till fysiska utbildningar i den grad det behövdes. Lösningen blev digitala utbildningar och en smart användardokumentation,...

Projekt
Mer inom samma ämne

Skandia fick en enhetligare webb med bättre ranking

Skandiabanken satt fast i en lösning där det som mot kund verkade vara en webbplats i själva verket var flera – i Episerver 5. Dessutom var språket och strukturen en...

Utbildning
Mer inom samma ämne

Episerver för redaktörer

Ingenting är så frustrerande som att inte veta hur man ska göra, eller när man tror att man klickar rätt och nåt helt annat händer. Med vår kurs i Episerver...

Projekt
Mer inom samma ämne

Sveriges lantbruksuniversitet - utbildning av 140 redaktörer i Episerver 9

När Sveriges lantbruksuniversitet bytte webbpubliceringssystem till Episerver 9 behövde redaktörerna lära sig hantera systemen. Problemet med att bara ha en vanlig utbildning är att man glömmer så fort när man...

Projekt
Mer inom samma ämne

Coop fastigheter - utbildning och användardokumentation

När Coop fastigheter bytte webbpubliceringssystem till Episerver behövde redaktörerna lära sig hantera systemen. Problemet med bara en vanlig utbildning är att man glömmer så fort när man är klar. Därför...

Projekt
Mer inom samma ämne

Karlstad kommun - utbildning i Episerver och Imagevault

När Karlstad kommun bytte webbpubliceringssystem till Episerver och valde Imagevault som bildbank behövde redaktörerna lära sig hantera systemen. Det var många redaktörer och en hel del att lära, och Karlstad...

Projekt
Mer inom samma ämne

Högskolan i Dalarna lärde sig Episerver och digital kommunikation

I samband med en ny webbplats behövdes kunskap i de nya verktygen och ett nya sätt att kommunicera digitalt. Webbredaktörerna utbildades därför både i deras anpassade lösning för Episerver 8...

Projekt
Mer inom samma ämne

Coop fastigheter – att driva sex webbprojekt samtidigt

Coop fastigheter skulle bygga sex nya webbplatser i Episerver 6 med responsiv design. De behövde någon med hög teknisk kompetens som kunde vara produktägare och företräda Coop fastigheter gentemot leverantörerna....

Projekt
Mer inom samma ämne

SPF Seniorerna – pensionärer lär sig webbpublicering

SPF Seniorerna skulle gå över till ett nytt CMS, EPiServer 8. Föreningen hade 960 webbredaktörer som alla var över 65 med mycket varierande datorvana. Med ett nytt webbpubliceringssytem kom utmaningen att...

Projekt
Mer inom samma ämne

Vårdgivarguiden – från flera gamla webbplatser till en ny

Vårdgivarguiden var en sammanslagning av flera olika webbplatser inom ramen för e-hälsa på Stockholms Läns Landsting. Sammanslagningen innebar en hel del utmaningar både när det kommer till tekniken och innehållet...