Hoppa till huvudinnehållet

Utvärdera tjänst för AI-utvalda sidor på Vinnova

För att förbättra användarupplevelsen valde innovationsmyndigheten Vinnova att med hjälp av 7minds ta fram en prototyp kring AI-valda sidor. Prototypen gjorde att Vinnova kunde ta ett snabbt beslut om att gå vidare med denna AI-lösning.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med en webbplats som besöks av tusentals personer varje dag. På webbplatsen finns också en stor mängd material som i många fall är svårt att kategorisera då det finns många olika målgrupper. För att förbättra för besökarna föddes idén om att låta AI välja ut de sidor som besökaren sannolikt var intresserad av.

För att snabbt kunna utvärdera om AI skulle kunna vara ett stöd så byggdes en prototyp baserad på Rek.ai av 7minds. Hela prototypen byggdes via JavaScript via Tag Manager så ingen utvecklare behövde involveras. I prototypen visades AI-valda sidor i en lista på vissa sidor för en viss andel av besökarna. I anslutning till listan kunde besökarna också markera om de gillade eller ogillade funktionen. En stor andel gillade den så beslut togs att gå vidare och bygga en mer permanent lösning.

Genom att 7minds kunde bygga upp prototypen utan att störa webbplatsen eller den ordinarie utvecklingen kunde konceptet testas utan att påverka det dagliga arbetet.

Det här gjorde vi

 • Identifiera ett komplext problem och föreslå en lämplig AI-lösning

  Via god insyn i arbetsprocess och informationsstruktur på Vinnova kunde 7minds identifiera ett komplext problem. Nämligen svårigheten att kategorisera eller gruppera information så att den enkelt kan nås av de olika målgrupper som Vinnova har. Genom att tänka “utanför boxen” presenterades istället en lösning där AI skulle kunna användas för att presentera rätt information för rätt målgrupp. Valet av AI-lösningen baserades på just det behov Vinnova hade så andra behov kan kräva andra lösningar.

 • Definiera önskade effektmål och sätta upp mätmetoder för dessa

  För att kunna utvärdera om besökarna upplevde en förbättring så valdes två metoder att följa upp. Besökarna kunde själva ange om de upplevde funktionen som positiv eller negativ. Dessutom mättes hur många som valde länkar i den AI-genererade listan. Det jämfördes i viss mån med andra länka som visa spå de olika utvalda sidorna. När mätmetoderna definierats utökades webbstatistik-tjänsten med nya händelser för att kunan följa upp utfallet i detalj.

 • Framtagande av en prototyp

  Den tjänst som valdes hade möjlighet att lyfta in tillägg på sidan via Javascript. 7minds byggde därför upp en enkel listbox på vissa sidor på webbplatsen via Tag Manager. På så sätt kunde den AI-baserade länklistan presenteras helt utan att någon utvecklare behövde involveras. Efter utvärderingsperioden togs sedan prototypen bort från webbplatsen.

 • Utvärdering av resultatet med rekommendation

  Under och efter utvärderingsperioden analyserade 7minds de data som kom in i statistikverktyget. En mindre justering gjordes under utvärdering baserat på de data som inkom. Efter utvärderingen var klar sammanställdes resultatet och presenterades för Vinnova. Rekommendationen var att sätta upp ett projekt för att mer permanent bygga in stöd för AI-genererade länkar.

Projektdetaljer

Tidsperiod: Januari 2020 – Oktober 2020