Hoppa till huvudinnehållet

Vinnova byggde översättningsfunktion med AI

Innovationsmyndigheten Vinnova valde att möjliggöra tvåspråkighet på webbplatsen genom en AI-baserad översättningsfunktion. Därmed kunde pengar som annars behövt gå till översättning läggas på annat.

Vinnova har många många besökare som inte talar svenska, men engelska. Därför togs beslut om att webbplatsen www.vinnova.se skulle erbjudas både på svenska och engelska. Utmaningen var att hitta en digital lösning som gjorde detta möjligt utan att kostnaden för arbetet skulle skjuta i höjden.

Valet föll på att ta fram en automatisk översättningsfunktion. 7minds drev detta arbete från konceptidé till produktion. Lösningen lutade sig mot en AI-baserad översättningstjänst från Google. Men för att inte riskera problem med GDPR-lagstiftning skapades funktioner för att anonymisera de texter som skickades till Google. Dessutom skapades en intern ordlista som gjorde att Vinnova kunde ha kvar egna namn på olika begrepp.

Lösningen byggdes upp med fokus på behovet som fanns kring webbplatsen men efter driftsättning används samma översättningsfunktion av flera interna tjänster inom Vinnova.

Det här gjorde vi

 • Kartläggning av behov och förutsättningar

  För att säkerställa att det verkligen fanns ett behov av att tillhandahålla översatta sidor gjordes en liten kartläggning. En analys gjordes av besökarstatistiken och intervjuer gjordes av medarbetare. En inventering gjordes av vilket material som skulle behöva översättas och vilken kvalitet översättningen behövde ha. En kostnadsjämförelse mellan att översätta maskinellt jämfört med en översättning via en byrå togs fram.

 • Utredningsarbete kring möjliga lösningsförslag

  En mindre teknisk analys gjordes för att se vilka verktyg som kunde lösa uppgiften. Valet föll på Google Translate men även andra tjänster utvärderades. Under arbetet konstaterades också att det krävdes en lösning för att skydda personuppgifter samt ha möjlighet att ha egna översättningar av olika fraser.

 • Framtagande av en prototyp

  Då AI-lösningar var tämligen oprövade inom Vinnova togs fört en prototyp fram på lösningen. 7minds låg bakom mycket av arbetet med prototypen. Baserat på prototypen kunde projektgruppen få nya insikter om bland annat kostnader och begränsningar. Det fanns nu också ett tydligt koncept att visa upp för styrgruppen.

 • Beställarstöd vid framtagande

  När beslut var taget att ta fram översättningstjänsten byggdes den upp baserat på erfarenheterna i prototyparbetet. Parallellt byggdes det till en översättningsfunktion för redaktörerna på webbplatsen.

 • Nya arbetsprocesser

  Tillsammans med Vinnova arbetade 7minds fram nya arbetsprocesser för översättning på webbplatsen. Där definierades exempelvis att en sida kan vara maskinöversatt eller manuellt översatt. Redaktörsansvaret var sedan olika beroende på vilket val som gjordes.

Projektdetaljer

Tidsperiod: Januari 2020 – Oktober 2020