Effektivare redaktörsarbete för Region Stockholm

Region Stockholm har en stor och komplex webborganisation och det var svårt att få till fysiska utbildningar i den grad det behövdes. Lösningen blev digitala utbildningar och en smart användardokumentation, direkt i Episerver.

När det är många redaktörer är det svårt att hitta tid och resurser för att hålla utbildningar och erbjuda hjälp i den takt som behövs. Samtidigt behöver man prioritera utbildning för att redaktörerna ska kunna arbeta effektivt, och för att webben ska hålla hög kvalitet. Lösningen blev digitala utbildningar, anpassade efter redaktörens roll, och en smart användardokumentation.

Så gjorde vi

  • Digital utbildning
    Vi gjorde digitala utbildningar för intranät och externwebb som redaktörerna kunde göra när det passade dem. Vi hade delat upp redaktionen i olika roller och byggt utbildningar i moduler anpassade efter dessa roller. Det innebar att varje redaktör bara behövde lära sig just det som var relevant för den.
  • Smart användardokumentation
    Vi gjorde användardokumentation för både intranätet och externwebben. Användardokumentationen kopplas direkt till Episerver och de sidtyper och block man har. Det innebär att när man till exempel skapar ett visst sorts block kommer användardokumentationen för just det blocket upp automatiskt. Användardokumentationen är skriven av pedagoger, vilket gör det lätt att följa och förstå för redaktören.

Projektdetaljer

Tidpunkt 2014-2019
Webbplats www.sll.se, intranät