Hoppa till huvudinnehållet

10 saker du måste tänka på när du uppgraderar en webbplats i Episerver/Optimizely

Är det dags att uppgradera webbplatsen eller intranätet till den senaste versionen av Optimizely (tidigare Episerver)? Då finns det många saker att tänka igenom och ta ställning till.

Som webbansvarig måste du räkna med en hel del arbete vid en uppgradering av webbplatsen. Inför uppgraderingen behöver en del beslut tas kring omfattningen. Under uppgradering kan frågor dyka upp som måste besvaras. Efter uppgraderingen måste webbplatsen testas ordentligt. Redaktörerna kan dessutom behöva kompletterande utbildning och arbetsprocessen kanske kommer se lite annorlunda ut efter uppgraderingen. Så du har lite utmaningar framför dig.

10 vanliga moment vid uppgradering av en Episerver/Optimizely-webbplats

Här är några vanliga moment under en uppgradering. Har du kontroll på dessa kommer uppgraderingen gå som en dans.

1. Beslut om webbplatsen ska byggas om vid uppgraderingen

Uppgraderingar av Optimizely från exempelvis version 9 till 12 benämns ofta som tekniska uppgraderingar. Inga nya funktioner läggs till och allt ska bara fungera som tidigare. En nyare version innebär dock också att nya möjligheter öppnas att förbättra webbplatsen. Som webbansvarig bör du ha en klar bild över om webbplatsen också ska förbättras under uppgraderingen.

2. Beslut om att lyfta in webbplatsen i molnet

Optimizely CMS är idag främst en molntjänst. I samband med en uppgradering är det sannolikt att driften av webbplatsen ska flytta till molnet. Detta innebär en del förändringar både teknisk och ekonomist. Rent tekniskt är det ofta inte stora ändringar som krävs men vissa funktioner kan behöva justeras. En molntjänst öppnar sedan upp för en bättre testmiljö och enklare driftsättningar.

Rent ekonomiskt blir det en molntjänst-kostnad istället för en licenskostnad plus en driftkostnad. Förändringar i kostnadsbilden för ägande och förvaltning behöver vägas in i beslutet.

3. Beslut om Search & navigation ska lyftas in

Om webbplatsen inte redan använder Search & Navigation (tidigare Episerver Find) är detta ett bra tillfälle att fundera på om Search & Navigation ska byggas in. En av orsakerna är att allt ändå behöver testas och då är det lämpligt att göra denna förändring samtidigt. Gå igenom för- och nackdelar med att bygga in Search & Navigation/Episerver Find. Lägg sedan eventuellt in detta arbete i samband med uppgraderingen.

4. Se över var fokus ska ligga på tester

Att testa allt på en webbplats med många olika webbläsare och enheter tar lång tid. Det är därför bra att se över vilka delar som mest sannolikt kan börja krångla. Dessutom bör man ta reda på vilka problem som kan orsaka mest skada. Med detta som bas gör man en prioritering över var fokus ska ligga under testerna.

5. Ta fram testmanus och testprotokoll

Det är lämpligt att utgå från ett testprotokoll under testerna. Fokus på olika områden bygger på analysen som nämnts ovan. I protokollen kan det finnas en kort instruktion per test så att man vet vad man ska testa och förväntat utfall av testen. Dessutom kan möjlighet finnas att ange buggnummer och andra uppgifter. Detta gör det enklare att testa om webbplatsen när buggar är rättade.

6. Säkerställ att en testmiljö finns tillgänglig

När uppgraderingen är klar så måste det finnas möjlighet att testa denna. Det behövs en testmiljö. Informationen i testmiljön ska helst vara en kopia av den riktiga webbplatsen och alla externa kopplingar ska fungera som på den riktiga webbplatsen. Om detta inte är gjort blir testen inte så bra som den skulle kunna bli.

7. Rapportering och prioritering av buggar och problem

Alla som testar bör få en genomgång kring hur testarbetet ska utföras. De problem som sedan identifieras under testerna ska naturligtvis rapporteras. Alla problem behöver inte vara allvarliga så en prioritering av varje fel bör göras.

8. Test av redaktörsläget och test av besökarläget

Arbetet i redaktörsläget behöver testas. En del funktioner är annorlunda i den senaste versionen och kraven på webbläsarna har höjts. Själva webbplatsen borde naturligtvis inte påverkas för en besökare men ändå bör hela webbplatsen testas igenom. Under uppgraderingen kan fel uppstå i koden som orsakar problem på webbplatsen. Tester bör också ske på olika enheter och med olika webbläsare.

9. Slutgodkännande och release

När testerna är klara och problemen åtgärdade behöver en sista kontroll göras före release. Genom att luta sig mot de tidigare testprotokollen kan man säkerställa att allt är under kontroll. Sedan kan en release göras.

10. Kompletterande redaktörsutbildning

Efter uppgraderingen får redaktörerna nya möjligheter att arbeta med webbplatsen. En kompletterande utbildning bör därför genomföras.

Vill du ha stöd i webb- eller it-projekt?

Webbprojekt och it-projekt är komplexa och ställer stora krav på detaljkunskaper. Vi hjälper dig genom alla steg, från projektledning till kravställning, förändringsledning och test.

Få stöd i projektet

Inspireras av vårt nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för spännande innehåll, från vetenskapliga upptäckter till praktiska tips. Uppdatera dina kunskaper och inspireras tillsammans med oss.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.