Aktiv förvaltning

Aktiv förvaltning för webb och digitala tjänster är en metod och ett arbetssätt som tagits fram av 7minds för att konstant utveckla sin webb och sina tjänster mot uppsatta mål.

Metoden och arbetet har inspiration av effektstyrning, pm3 eller liknande metoder där man utgår från sina mål och verksamhetsnytta och ständigt förbättrar mot att uppnå mål och användarnas nytta av webben/tjänsten.

Varför denna modell passar för just webbplatser och digitala tjänster, är att webb inte bara är teknik. Det är så mycket mer och alla de delar som den består av måste hänga ihop för att uppsatta mål ska nås.

Bilden nedan visar övergripande delar som är inblandade i webbarbetet.

Mäta och analysera är nyckeln till framgång

Utmaningen med webb är också att det ofta är en kanal av flera kanaler som man använder för kommunikation,  marknadsföring, affärer och tjänster. När det gäller teknik är de kanske åtskilda men för innehåll och strategi hänger de i hop i högsta grad. För bästa resultat behöver allt hänga ihop.

För att styra vår aktiva förvaltning jobbar vi kontinuerligt med mätning och analys. Utifrån våra insikter gör vi en åtgärdslista, där vi genomför förändringar på teknik, innehåll och kanske förflyttning från en kanal till annan.

Tydlighet i arbetsprocessen skapar bättre förutsättningar

Beroende på organisationens förmåga att genomföra åtgärder så genomförs mätningar mot mål, vid bestämt antal tillfällen per år. De flesta hanterar en mätning en gång per år och webbplats (eftersom de flesta har flera), men om man har en stor del av sin affär på webben, gör man det kanske en gång per månad. Det centrala med val av tidsintervall är att man hinner genomföra åtgärder. Hinner man inte det, kommer nästa mätning inte ge någon större skillnad.

Bilden nedan visar en skiss över hur arbetet i tidsperioder planeras utifrån åtgärdslistan. Hela arbetet planeras tillsammans så att strategiskt arbete, tillsammans med innehåll, teknik och arbetssätt hänger ihop. En lösning är inte färdig för att tekniken är klar, den ska fyllas med innehåll och det kan innebär ett helt nytt arbetssätt. Vi på 7minds jobbar med att få ihop en fungerade helhet.

Mer om Aktiv förvaltning