Vinnova – en webbplats anpassad efter målgruppen

Vinnova hade en sajt som inte var helt anpassad för målgruppen med stora informationsmängder och ett byråkratiskt forskarspråk. Besökarna hade svårt att få grepp om vad som var viktigt för just dem, och svårt att förstå vad som efterfrågades. Dessutom krävde sajten väldigt mycket manuellt arbete för redaktörerna.

Med klarspråksutbildning för nästan hela organisationen förankrades det nya arbetssättet och mottagaranpassningen.Samarbetet mellan redaktör och sakkunnig blev smidigare och effektivare. Samtidigt satte språkkonsulter en ny struktur för sajten med nya texter. Användartester visade att det nya sättet att skriva gjorde att mottagarna bättre förstod texterna och kände ökat förtroende.

Genom att automatisera många processer och koppla samman EPiserver med ärendehanteringssystemet minskade arbetsbelastningen för redaktörerna. Den nya sajten fick också ett enklare och mer logiskt redaktörsgränssnitt, vilket gjorde det lättare för redaktörerna att lära sig.

Utbildning\r\n<\/strong>Vi utbildade samtliga redaktörer i klarspråk och deras anpassade Episerverlösning. Eftersom många texter på webben stammar från andra sammanhang utbildade vi även en stor del av övriga organisationen i klarspråk.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”, ”_infobox_content”: ”field_infobox_content”, ”infobox_link”: ””, ”_infobox_link”: ”field_infobox_link” }, ”align”: ””, ”mode”: ”edit” } /–>

Projektdetaljer

Tidsperiod: Hösten 2016- våren 2018
Webbplats: www.vinnova.se