Hoppa till huvudinnehållet

5 skäl till varför du ska skriva klarspråk

Jag hamnar ofta i debatter om varför man ska skriva klarspråk. Här är fem skäl till varför du inte kan skriva något annat än klarspråk.

1. Med tydliga texter spar du tid och pengar

När du skriver så att alla förstår minskar risken för missförstånd. Färre som behöver kontakta dig och få informationen förklarad, och färre fyller i blanketter och liknande på fel sätt. Även internt spar det tid och pengar, när texter går fortare att läsa och färre frågor behöver ställas.

En samordnare jag hjälpte med klarspråk fick 100 färre telefonsamtal efter att ha gjort om ett enda utskick till klarspråk! Några lyckades korta sina texter med en tredjedel, och därmed behövde medarbetarna lägga mycket mindre tid på att läsa de texter som skickades internt. Det finns massor av liknande exempel på verksamheter som sparat tid genom att få färre frågor, färre felaktiga ansökningar och mindre att läsa. Så många att vi till och med har ett eget inlägg bara om det.

2. Du vill nå alla i din målgrupp

25 % av Sveriges befolkning har svårt att läsa texter som är svårare än grundskolans nivå. Det kan bero på att de har lässvårigheter eller andra funktionsvariationer, knappt läser i sitt dagliga liv, inte har vidareutbildat sig, eller något annat. Dessutom har ungefär 15 % av befolkningen svenska som andraspråk. För vissa av dessa är det svårt att läsa texter på svenska.

Därtill kommer alla som kan läsa hur avancerat som helst, om de sitter i ett helt tyst rum, helt fokuserade och med texten på en stor skärm. Men som i verkligheten försöker läsa din text på mobilen samtidigt som de sitter på bussen, har koll på sina två barn och matkassarna. Slutsatsen är att de flesta kommer ha svårt att läsa när de läser din text, men du vill ändå nå dem.

3. Klarspråk gör det lättare att söka och hitta

När du använder de ord och uttryck som våra målgrupper använder får de träffar när de söker via sökmotorer och på den interna sökfunktionen. Det gör det lättare för dem att hitta till det de letar efter.

4. Begripliga texter ökar förtroendet

Undersökningar visar att läsaren känner större förtroende för ett företag om den förstår det de skriver, medan ett språk som inte är mottagarens skapar misstro och en vi och de-känsla.

5. Det är lag på klarspråk

Om du tillhör offentlig verksamhet har du fyra lagar att förhålla dig till, som säger att alla ska har rätt att ta till sig information på ett sätt de förstår, och att verksamheten ska skriva vårdat och begripligt. Det är

  • språklagen
  • förvaltningslagen
  • tillgänglighetslagen
  • diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen gäller även privat sektor, och det gör snart även tillgänglighetslagen. I Sverige finns ungefär två miljoner personer som på grund av kognitiva funktionsnedsättningar inte har möjlighet att ta till sig alltför komplicerade texter. Detta innebär att svårlästa texter kan anmälas som diskriminering.

Slutsats

Klarspråk förenklar ditt och dina kollegors arbete. Det spar tid och gör att mottagaren förstår vad du vill säga. Och det är ju faktiskt därför du skriver din text från första början. Det är ju dumt att lägga tid på att skriva en text som inte gör det den ska. Bättre då att skriva klarspråk från början.

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.