Hoppa till huvudinnehållet

Hur lång behöver en klarspråksutbildning vara?

Beroende på vilket syfte du har med en utbildning i klarspråk, behöver den vara olika lång. Här förklarar vi vilken längd på kursen du ska ha.  

Anpassa klarspråksutbildningen efter behovet 

Precis som med alla utbildningar finns ingen standardkurs som passar alla behov. Därför bör du redan innan du kontaktar en språkkonsult fundera igenom vilket behov du har. Här kommer några exempel på behov, som alla kräver olika kurser: 

  • Motivation – du vill att dina anställda ska känna sig uppskattade genom att få gå på kurs. 
  • Inspiration – dina anställda är rätt bra på att skriva klarspråk, men de har börjat ge med sig för andra ute i organisationen. De behöver få tillbaka gnistan för att skriva klarspråk.  
  • Förbättra underlaget – dina anställda är inte de som ger texten den sista putsen, men om de skriver bättre får kommunikationsavdelningen bättre underlag att arbeta med. 
  • Förankra klarspråksarbetet i organisationen – skribenterna får ta många konflikter med sakägare för att de inte förstår varför texterna måste se ut på ett visst sätt. Du vill sprida bilden av att klarspråk är viktigt till hela organisationen.  
  • Klarspråk på webben – dina skribenter är även webbredaktörer och behöver kunna sökmotoroptimering och konvertering. 
  • Lära sig skriva – dina anställda är inte utbildade skribenter, men behöver bli det. 

Beroende på ditt behov behöver utbildningen vara olika lång, och du behöver olika många tillfällen.  

Motivation och inspiration – när inlärningen är sekundär 

Det finns tillfällen då det viktigaste är känslan kursen ger, inte vad deltagarna faktiskt lär sig. En kurs är ett utmärkt sätt att få anställda att känna sig bekräftade. Dessutom ger det en kul paus från arbetsvardagen.  

Kursen kanske ger några aha-upplevelser eller påminner om något man glömt, men man kommer inte förvandlas till en perfekt skribent under kursen. Däremot kommer man gå därifrån med ny energi och ny vilja att arbeta med klarspråk. 

En sån här kurs bör vara lite kortare. Den ska vara ett kul avbrott, inte ett stressmoment för att man måste boka av allt annat. Deltagarna behöver heller inte lika mycket tid för egna skrivövningar, utan det räcker ofta med diskussioner och kortare skrivövningar. I de här fallen brukar vi därför rekommendera en halvdag för en inspirationskurs.   

Om syftet är just inspiration, att man ska fräscha upp sina kunskaper och påminnas om varför klarspråk är viktigt, bör man hålla kursen återkommande. En gång per år brukar vara lagom. Tänk på att alla kanske inte kan gå ett visst datum, så det kan vara praktiskt att ha en kurs i kvartalet. På så sätt ökar man sannolikheten att de anställda kan gå.  

Att lära sig skriva tillräckligt bra för att lämna texten vidare 

Många skribenter har problem med att de underlag de får är dåligt skrivna. Att skriva om texterna tar onödigt mycket tid. En lösning kan vara att utbilda de som ger underlagen, till exempel handläggare.  

I en sån här kurs handlar det inte om att handläggarna ska bli perfekta skribenter som aldrig skriver i passiv form eller använder substantiveringar. Det handlar om att de ska lära sig att välja ut rätt information och skriva den i rätt ordning. Bonus om de skriver begripliga meningar, men det kan en kommunikatör eller redaktör fixa till i efterhand.  

En sån här utbildning behöver vara lite längre. Deltagarna behöver hitta ett nytt tankesätt, ofta med mottagaren i fokus och det viktigaste först. Det kräver en del tid i både föreläsning och egna övningar för att det här ska sätta sig. Det är svårt att hinna öva praktiskt med en utbildning kortare än en dag.  

Dessutom bör man ha uppföljning i form av textrespons. Textrespons är en viktig del för att deltagaren ska kunna omvandla kunskaperna från kursen till just sitt sammanhang, och en hel text samtidigt. Det mesta låter klokt och enkelt när en kursledare visar pedagogiska exempel, men när man väl sitter med sin egen text är det bra mycket svårare. Utan textrespons är risken att en stor del av kursinnehållet inte sätter sig i skrivsättet. 

Minska konflikter genom att förankra klarspråksarbetet 

De flesta som arbetar med klarspråk vet att det kan uppstå konflikter mellan avdelningar om hur man ska skriva och varför. Det kan också vara så att det är svårt att få de resurser man faktiskt behöver till klarspråksarbetet. Ett sätt att lösa detta är att låta alla gå kortare klarspråksutbildningar.  

Efter en sån här utbildning ska man veta vad klarspråk är och vad det inte är. Man ska veta varför det är viktigt och man ska få förståelse och respekt för de som skriver om texter till klarspråk. Men man behöver inte lära sig att skriva klarspråk själv (även om de flesta brukar få några aha-upplevelser de tar med sig ändå).  

Den här typen av utbildning behöver inte mer än två till tre timmar. Det viktigaste är att alla i organisationen får gå den. Oftast är det här första gången alla pratar om språket tillsammans och det brukar komma fram många nya insikter.  

Klarspråk på webben – med sökmotoroptimering och konvertering 

Webbredaktörer behöver inte bara lära sig klarspråk, de behöver också lära sig hur vi läser och beter oss på internet och hur sökmotorer fungerar. Det innebär att det är ganska mycket som deltagarna ska ta in, samtidigt som de behöver få chans att öva själva.  

Det är svårt att komma under två dagar på en sån här utbildning, lite beroende på hur bra skribenter de är innan kursen. Om skribenterna är ovana, och inte så bekanta med klarspråk, rekommenderar vi två och en halv dag. Men dagarna behöver inte följa på varandra. Tvärt om blir det lättare att ta in om man får lite luft emellan. Även här är det viktigt att deltagarna får arbeta med textrespons så att det nya sättet att skriva sätter sig i ryggmärgen.

En skrivutbildning med målet att få professionella skribenter 

Om du menar allvar med att låta dina anställda lära sig skriva klarspråk på riktigt måste du inse att det tar tid. Sättet vi skriver på idag har tagit oss flera år att lära oss; genom grundskola, eventuella akademiska studier och slutligen på arbetsplatsen. Att skriva klarspråk handlar om ett helt nytt sätt att tänka.  

Några som har gjort det riktigt bra är Storbritanniens webbplats för myndighetsinformation gov.uk. För att få publicera texter där behöver du gå en två dagar lång utbildning i skrivande, webb och webbplatsens tonalitet. Därefter ska du skicka in texter för respons en gång i veckan i sex veckor.  

För en del låter detta mycket, ska de både gå utbildning och ha textrespons? Men egentligen är det i minsta laget. 

Tänk så här: skulle du låta vem som helst sköta din organisations ekonomi bara för att den kan sköta sin egen privata ekonomi? Nej, det skulle du inte. Så varför tro att vem som helst kan skriva?  

En språkkonsult har läst tre år på universitetet för att lära sig skriva och utbilda i skrivande. En journalistutbildning är också tre år. Två dagar och lite textrespons är ingenting i jämförelse och en väldigt snabb genväg. 

Se till att chefen och juristerna går 

Oavsett vilken typ av utbildning du väljer i slutänden, se till att chefen, ledningsgruppen, jurister och andra kulturbärare också. Det är så många utbildningar vi håller där deltagarna erkänner att de gärna vill skriva klarspråk, men de hålls tillbaka av chefen, juristerna eller den allmänna kulturen. Och då är ju hela utbildningsinsatsen i onödan.  

Klarspråksutbildning

Efter våra kurser skriver ni tydliga och begripliga texter som når fram hos mottagaren. Färre missförstånd spar tid och pengar inom organisationen, när varje ärende går fortare att hantera. Det ger också ökat förtroende. Om du har bestämt dig för att ändra språket inom organisationen hjälper vi gärna till.

Våra klarspråksutbildningar

Inspireras av vårt nyhetsbrev