8 orsaker till att börja med fortlöpande vidareutveckling av webbplatsen – ”continuous integration”

Funderar du på om ni ska gå över till fortlöpande vidareutveckling? Här beskrivs 8 orsaker till att gå över till fortlöpande vidareutveckling (en. Continous integration”) och vad som krävs för att detta ska vara genomförbart.

Fortlöpande vidareutveckling istället för jätteprojekt

Fler och fler organisationer vidareutvecklar idag sina webbplatser fortlöpande snarare än att de sätter upp ett stort webbprojekt var tredje,var fjärde år. Orsaken är ofta att behovet inom den digitala kommunikationen hela tiden förändras och att man som organisation måste kunna hantera dessa kontinuerliga förändringar. Man måste också kunna arbeta med korta ledtider för att snabbt kunna erbjuda lösningar på nya problem och behov.

8 problem som talar för att börja med fortlöpande vidareutveckling

Om man följer det gamla sättet med att bygga en ”ny webb” och sedan bara passivt förvalta den uppstår ganska snabbt problem efter den ”stora lanseringen”. Typiska problem kan vara:

 1. Funktioner som borde varit med har glömts bort
 2. Behov av nya funktioner dyker upp efter en kort tid
 3. Organisatoriska förändringar sker internt som gör att webbplatsen behöver byggas om
 4. Nya digitala trender dyker upp som inte stödjs av webbplatsen
 5. Interna system förändras vilket kräver ändringar på webbplatsen
 6. Tekniska problem uppstår när besökare köper nya surfenheter eller använder nya webbläsare
 7. Nya lagar och regler kräver förändringar av webbplatsen
 8. Plattformsleverantören, exempelvis Episerver, släpper nya användbara funktioner man har behov av

Dessutom börjar ofta webbplatsen kännas ganska gammal efter något år då det går ”modetrender” även inom webb. Tillsammans med andra problem leder det till att webbplatser historiskt sett ofta byggts om från början ungefär var tredje fjärde år.

Fortlöpande vidareutveckling för att bemöta kontinuerliga förändringar

Om man istället gör en fortlöpande vidareutveckling finns det en beredskap och budget för att hantera alla de förändringar som hela tiden sker. I grunden så innebär en kontinuerlig vidareutveckling att organisationen släpper nya releaser av webbplatsen löpande. Det kan vara månadsvis eller kvartalsvis. Webbplatsen tas alltså inte fram som ett projekt som övergår i förvaltning utan arbetet fortsätter hela tiden löpande året om.

Många program och mobilappar levereras idag baserat på fortlöpande vidareutveckling vilket gör att man som användare hela tiden får åtkomst till fräscha och uppdaterade program och appar. Fram till nyligen har detta varit svårt för de som arbetar med webbutveckling men Epi levererar sedan några år fortlöpande nya versioner – veckovis eller varannan vecka. Detta innebär att man som ägare av plattformen Episerver hela tiden kan dra nytta av nya funktioner utan att behöva vänta månader eller år på en ny release.

Arbetar man med fortlöpande vidareutveckling så kommer man löpande kunna uppdatera CMS-plattformen så att man kan dra nytta av alla nyheter som läggs till. Utan detta arbetssätt betalar man egentligen ganska mycket i årliga licenser för uppgraderingar som man aldrig har tillgång till.

Lättare att budgetera

Budgeteringsmässigt går många idag också mot att man har en mer aktiv förvaltning där inte bara grundläggande support ingår utan även viss vidareutveckling. Ska man dra full nytta av kontinuerlig vidareutveckling bör dock allvidareutveckling ske under förvaltningen. Man investerar helt enkelt inte i nya stora ”ny webb”-projekt utan man fördelar istället ut kostnaden löpande.

Detta gör som en bonus att budgeteringsarbetet blir lättare då man får en likvärdig budgetpost varje år och man behöver inte ta beslut om nya stora jätteinvesteringar.

Utmaningar med fortlöpande vidareutveckling

Finns det då några nackdelar med fortlöpande vidareutveckling? Svaret beror på hur man ser på det. Om man inte fullt ut kan arbeta enligt en bra arbetsmodell som stödjer fortlöpande vidareutveckling så kan det bli mer problem än nytta med satsningen. Det kan dessutom vara så att webbplatsen inte idag är strategiskt så viktig och då kan det också vara fel att lägga så stort fokus på webbplatsen.

För att lyckas bör därför en del förutsättningar vara uppfyllda:

 • Man upplever några av de problem som nämnts i början av denna text
 • Man arbetar efter en tydlig digital strategi med mål och syfte
 • Man har möjlighet att låta en grupp människor arbeta permanent med webbplatsen
 • Man har några nyckelpersoner som är erfarna digitala medarbetare
 • Man har en leverantör med gedigen kunskap om detta sätt att arbeta
 • Man har möjlighet att göra initiala investeringar för att uppgradera och anpassa webbplatsen

Sedan gäller att även om villkoren ovan är uppfyllda kan det ändå vara svårt att genomföra denna förändring då det ofta är svårt att ändra det gamla sättet att arbeta. Så på grund av att det finns många utmaningar så kan det vara svårt att både få igång detta arbetssätt och dra nytta av det.

Om man lyckas med att gå över till fortlöpande vidareutveckling så finns dock stora fördelar att uppnå och arbetet med webbplatsen kan bli både lättare, roligare och mer effektivt.

Vill du ha hjälp med hur du arbetar med fortlöpande vidareutveckling på ett effektivt sätt? Kontakta oss så hjälper vi dig med till exempel vilken kompetens och vilka processer just ni behöver ha på plats.

Få inspiration och kunskap direkt i mejlen med vårt nyhetsbrev