Hoppa till huvudinnehållet

Systembolaget – ett tillgängligt intranät

Systembolaget valde att bygga ett nytt och modernt intranät för att på ett bättre sätt kunna nå sina 5 000 medarbetare, där 4 500 finns i butik. Många av medarbetare hade svårt att hitta information de sökte och att sålla i de stora informationsmängderna.

En stor del av arbetet bestod därför i att omstrukturera och förenkla innehållet samt göra det mycket lättare att hitta och därmed mer tillgängligt.

Resultatet blev ett mer användarvänligt, lättsökt intranät med ett sammanhållet utseende och språk.

Så gjorde vi

  • Innehåll
    Vi flyttade över, skrev om och strukturerade om innehåll från befintligt till nytt intranät.
  • Utbildning
    Vi utbildade intranätsredaktionen i klarspråk och tog fram användardokumentation i Skillo. Under arbetets gång har vi coachat och stöttat teamet i den nya lösningen.
  • Webbredaktör
    Vi hade en resurs på plats en längre period för att stötta upp i organisationen.

Projektdetaljer

Tidsperiod: 2018-2020