Systembolaget – ett tillgängligt intranät

Systembolaget valde att bygga ett nytt och modernt intranät för att på ett bättre sätt kunna nå sina 5 000 medarbetare, där 4 500 finns i butik. Många av medarbetare hade svårt att hitta information de sökte och att sålla i de stora informationsmängderna.

En stor del av arbetet bestod därför i att omstrukturera och förenkla innehållet samt göra det mycket lättare att hitta och därmed mer tillgängligt.

Resultatet blev ett mer användarvänligt, lättsökt intranät med ett sammanhållet utseende och språk.