Hoppa till huvudinnehållet

Sollentuna gick till botten med problemen

Sollentuna kommun satt i den klassiska situationen, att webbredaktionen inte kunde påverka texterna på hemsidan. Men genom ett nära samarbete med resten av organisationen och hjälp av en språkkonsult blev resultatet slående.

Sollentuna kommun kontaktade oss för att göra innehållet på deras webbplats tillgängligt. Det började med en kurs och personlig coachning där webbredaktörerna fick gå igenom sina texter med utgångspunkt i klarspråk och SEO. Det blev tydligt att det fanns två problem: en rörig struktur och texter där innehållet inte alltid hjälpte läsaren.

Det blev också tydligt att webbredaktören inte ensam kunde lösa dessa problem. Lösningen blev att involvera en större del av organisationen. Webbredaktionen och kontaktcenter inledde ett nära samarbete för att förstå vilka problem medborgarna hade, för att därefter kunna anpassa innehållet så att det var till hjälp.

I samband med detta kunde de också se över sidor och ta bort, slå ihop eller flytta så att strukturen blev tydligare.

Efter hand såg vi att en del problem kom utanför webbens område. Många frågor om till exempel bygglov kom från otydliga brev som skickades ut. Vår språkkonsult jobbade därför direkt med bygglovsavdelningen för att ta fram tydliga texter som kunde användas som mallar till de utskick som görs i bygglovsärenden.

Resultatet blev färre frågor och missförstånd, samt vinnare av Web Service Awards 2021, kategori samhällsservice.

Så gjorde vi

  • Utbildning skriva för webben och klarspråk
    Vi utbildade redaktörerna i klarspråk och hur man arbetar med formatering, länkar, bilder och SEO för att göra webben tillgänglig och tydlig för alla användare.
  • Personlig coachning
    Vid behov fick redaktörerna bolla texter och frågor om struktur och arbetssätt med en språkkonsult. Ofta rörde coachningen mer arbetssätt och organisatoriska frågor än språktekniska detaljer. Det kunde vara var man bör vända sig  för att ta fram vad som är relevant för mottagaren, vilka argument man skulle använda för att få igenom en ändring eller hur man kan minska antalet pdf:er.
  • Textproduktion med klarspråk
    Vår språkkonsult skrev om komplicerade texter, till exempel bygglovsbrev, till klarspråk.