Norrtälje kommun – en resa mot superservice

2012 bestämde sig Norrtälje kommun för att göra om sin webbplats med utgångspunkt i ett helt nytt sätt att tänka för kommunala webbplatser. Med e-tjänster, jämförelsefunktioner och smarta lösningar för att guida medborgaren rätt i den kommunala informationsmängden skulle Norrtälje kommun leverera superservice. Genom digitalisering och förändrat arbetssätt skulle följande prioriterade ändringar genomföras:

  • Webbplatsen skulle bli mindre för att besökaren skulle hitta bättre.
  • Nytt fokus skulle läggas på invånarens behov.
  • Invånarna skulle få mer insyn genom e-tjänster och guider.
  • Webbplatsen skulle effektiviseras genom ett smart publiceringsverktyg som var väl integrerat med andra system och där färre redaktörer med högre kompetens skulle arbeta.

Resultat

Norrtälje kommun genomförde ett projekt i framkant av vad man kan göra med en kommunwebb, och kvalade därför 2015 in bland de 5 bästa kommunerna i Internet World:s årliga tävling, Topp-100. Förutom det hedervärda priset fick de också en effektivare webborganisation med mindre administration och högre kompetens. Webbplatsen blev mindre och medborgarna fick helt nya möjligheter.

Det här gjorde vi

Digital strategi

Med effektkartläggning fick vi fram tydliga mål med webbplatsen, användargrupper och deras behov. Den användes sedan som grund för att ta fram de åtgärder som behövde genomföras.

Beställarstöd

Norrtälje kommuns egen projektledare fick hjälp med hur projektet ska drivas i den agila processen för att bli så effektivt som möjligt. Vi skapade också back log för projektet.

Utbildning

Vi utbildade webbredaktörerna i deras anpassade lösning av Episerver, ImageVault, Siteimprove och klarspråk för webben. Utbildningen skedde först i större grupp med uppföljning i smågrupper. Sedan hade vi regelbundna webbverkstäder. Redaktörernas kunskaper mättes innan utbildningarna och ett halvår efteråt. Totalt mer en fördubblades kunskaperna.

Kravställning

Vi stöttade Norrtälje kommun när de skulle upphandla leverantör och ta fram projektavtal och förvaltningsavtal. Vi utvärderade och föreslog tekniska lösningar och agerade kravställare och produktägare gentemot den tekniska leverantören.

Webborganisation

Vi hjälpte till att ta fram en organisation med tydliga roller för ansvar och befogenheter för att kunna behålla kvalitet och effektivitet i både teknikutveckling och innehåll över tiden.

Innehåll

Målet superservice med invånaren i fokus, innebar ett helt nytt sätt att skriva. Vi hjälpte till både genom att utbilda i skrivande för webben och genom att skriva texter. Fokus låg på tillgänglighet, sökmotoroptimering och klarspråk.

Användardokumentation

Vi gjorde användardokumentation för deras lösning. Via gadgeten Skillo fick de relevant användardokumentation för just den sidtypen eller blocket de arbetade med, direkt i Episerver.

Tester

Vi genomförde användartester, acceptanstester och funktionstester.

Projektdetaljer

Tidsperiod: 2013- hösten 2017
Kompetenser: Digital strategi, beställarstöd, webborganisation, utbildning och innehåll
Webbplats: Norrtälje kommun