Norrtälje kommun – en resa mot superservice

2012 bestämde sig Norrtälje kommun för att göra om sin webbplats med utgångspunkt i ett helt nytt sätt att tänka för kommunala webbplatser. Med e-tjänster, jämförelsefunktioner och smarta lösningar för att guida medborgaren rätt i den kommunala informationsmängden skulle Norrtälje kommun leverera superservice.

Genom att digitalisera manuella processer och förändrat arbetssätt skulle följande prioriterade ändringar genomföras:

  • Webbplatsen skulle bli mindre för att besökaren skulle hitta bättre.
  • Nytt fokus skulle läggas på invånarens behov.
  • Invånarna skulle få mer insyn genom e-tjänster och guider.
  • Webbplatsen skulle effektiviseras genom ett smart publiceringsverktyg som var väl integrerat med andra system och där färre redaktörer med högre kompetens skulle arbeta.

Norrtälje kommun genomförde ett projekt i framkant av vad man kan göra med en kommunwebb, och kvalade därför 2015 in bland de 5 bästa kommunerna i Internet World:s årliga tävling, Topp-100. Förutom det hedervärda priset fick de också en effektivare webborganisation med mindre administration och högre kompetens. Webbplatsen blev mindre och medborgarna fick helt nya möjligheter.