Hoppa till huvudinnehållet

Elsäkerhetsverket – innehållssatsning med klarspråk i fokus

Elsäkerhetsverket skulle bygga en ny webbplats i Episerver och ville samtidigt förbättra kvaliteten på innehållet på webbplatsen. De behövde hitta en bra balans mellan inifrån- och utifrånperspektiv, det vill säga mellan det som verksamheterna vill berätta och det som Elsäkerhetsverkets målgrupper vill veta.

Informationen behövde struktureras om så att webbplatsen följer den logik besökarna har, istället för att utgå från ansvarsområden inom organisationen. Slutligen ville de också få ett tillgängligare språk på webbplatsen. Det dåvarande språket innehöll många juridiska termer och fackuttryck vilket gjorde innehållet på sajten svårt för besökare att förstå, eller ens hitta via sökmotorer.

Resultat: Web Service Award

Efter projektet vann Elsäkerhetsverket tävlingen Web Service Award, som bygger på Sveriges största webbplatsundersökning.

Juryns motivering: Webbplatsen har ett tydligt syfte som man på ett bra sätt förmedlar. Klarspråk är webbplatsens signum. Det är en riktigt bra informativ och viktig webbplats som ger medborgare och yrkespersoner stor nytta.

Klarspråkssatsningen fortsätter

2022 valde Elsäkerhetsverket att utöka sitt klarspråksarbete. Då genomfördes klarspråksutbildningar i flera steg för samtliga anställda. Utbildningarna gav många spännande diskussioner och aha-upplevelser.

Så gjorde vi

 • Konkreta skrivregler
  Skrivregler hjälper skribenterna med alla delar i att bygga upp en text: disposition, språkriktighet, tonalitet, sökmotoroptimering, tillgänglighet och klarspråk. Skrivreglerna för webbredaktörerna hade även ett digitalt perspektiv där läsbarhet, tillgänglighet och sökmotoroptimering var centrala.
 • Innehåll på klarspråk
  Vi valde ut vilken information som behövde vara med och strukturerade om information och texter så att det blev logiskt för besökarna. Facktermer byttes mot ord och uttryck som målgruppen förstod och som de sökte på.
 • Inspirationsdag för webbredaktörerna
  En heldagsföreläsning om webbredaktörens roll, Elsäkerhetsverkets webbmål och målgrupper och hur det påverkar skrivandet. Alla redaktörer fick lära sig hur man ska tänka när man skriver på webben och fick också individuell uppföljning efteråt.
 • Klarspråksutbildning
  Samtliga medarbetare fick gå klarspråksutbildningar i flera steg. Först en grundutbildning med de generella klarspråksprinciperna för alla, sedan specifika inriktningar där alla fick jobba med sina vanligaste texttyper. Fokus låg på att förbättra kommunikationen till medborgare, oavsett om de mejlade in en fråga eller om de läste en rapport.

Projektdetaljer

Tidsperiod: 2014 och 2022
Webbplats: elsakerhetsverket.se