Elsäkerhetsverket – innehållssatsning med klarspråk i fokus

Elsäkerhetsverket skulle bygga en ny webbplats i Episerver och ville samtidigt förbättra kvaliteten på innehållet på webbplatsen. De behövde hitta en bra balans mellan inifrån- och utifrånperspektiv, det vill säga mellan det som verksamheterna vill berätta och det som Elsäkerhetsverkets målgrupper vill veta.

Informationen behövde struktureras om så att att webbplatsen följer den logik besökarna har, istället för att utgå från ansvarsområden inom organisationen. Slutligen ville de också få ett tillgängligare språk på webbplatsen. Det dåvarande språket innehöll många juridiska termer och fackuttryck vilket gjorde innehållet på sajten svårt för besökare att förstå, eller ens hitta via sökmotorer.

Resultat: Web Service Award 2016

Efter projektet vann Elsäkerhetsverket tävlingen Web Service Award, som bygger på Sveriges största webbplatsundersökning.

Juryns motivering: Webbplatsen har ett tydligt syfte som man på ett bra sätt förmedlar. Klarspråk är webbplatsens signum. Det är en riktigt bra informativ och viktig webbplats som ger medborgare och yrkespersoner stor nytta.

Så gjorde vi

 • Konkreta skrivregler
  Skrivregler hjälper redaktörerna med alla delar i att bygga upp en text: disposition, språkriktighet, tonalitet, sökmotoroptimering, tillgänglighet och klarspråk. Skrivreglerna hade ett digitalt perspektiv där läsbarhet, tillgänglighet och sökmotoroptimering var centrala.
 • Innehåll på klarspråk
  Vi valde ut vilken information som behövde vara med och strukturerade om information och texter så att det blev logiskt för besökarna. Facktermer byttes mot ord och uttryck som målgruppen förstod och som de sökte på.
 • Inspirationsdag för webbredaktörerna
  En heldagsföreläsning om webbredaktörens roll, Elsäkerhetsverkets webbmål och målgrupper och hur det påverkar skrivandet. Alla redaktörer fick lära sig hur man ska tänka när man skriver på webben och fick också individuell uppföljning efteråt.
 • Digital affärsutveckling
  Utifrån kommunikationsplanen arbetade vi tillsammans fram mätbara mål för webben och vad Elsäkerhetsverket behövde förändra i sin verksamhet för att nå målen.

Projektdetaljer

Tidsperiod: november – december 2014
Webbplats: elsakerhetsverket.se