Vilka och vad omfattas av lagen om tillgängliga webbplatser?

Den nya lagen om tillgänglighet för digital offentlig service må ha ett ganska tydligt namn, men när man börjar grotta ner sig blir man ändå osäker. Vad ses som digital service? Vad räknas som offentlig service? Här rätar vi ut dina frågetecken och gör att du kan gå trygg och säker vidare i tillgänglighetsarbetet.

Vilka ska följa lagen om tillgänglig digital service?

Lagen gäller offentliga aktörer. Med offentlig aktör menas

  • statliga och kommunala myndigheter
  • beslutande församlingar i kommuner och regioner
  • offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer.

Men lagen gäller även privata aktörer som ger det vi brukar kalla offentlig service och finansieras med offentliga medel. Det gäller till exempel privata aktörer inom förskola, skola vård och omsorg. Men även enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina omfattas, om de bedriver högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå och till största del finansieras av statsbidrag.

Vad omfattas av lagen?

Lagen omfattar

  • webbplatser
  • appar
  • e-tjänster
  • intranät
  • extranät.

Tjänsten ska stå under verksamhetens kontroll. Med kontroll brukar man säga att om du betalar för det ska det vara tillgängligt, om du inte betalar för det (och därmed inte kan ställa krav) måste det inte vara tillgängligt, men bör vara det så långt det är möjligt. Det innebär att du inte måste sluta använda Facebook, men kanske den där skolportalen som du betalar för.

En kommunal webb är ofta en blandning av sidor skapade i webbpubliceringssystemet och andra system som ärendehanteringssystem, skolplattformar, rekryteringsdatabaser, betaltjänster osv. Alla dessa system måste vara tillgängliga.

Vad gäller för interna system?

Interna system som bara används av medarbetare, till exempel ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade system, behöver enligt den här lagen inte vara tillgängliga. Däremot behöver de vara tillgängliga enligt arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Alla medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, oavsett funktionsvariation. Dessutom går det sjukt mycket fortare att jobba i tillgängliga system (vilket innebär att ni kommer tjäna in massor av timmar).

Vad gäller för dokument och pdf?

Dokument, till exempel pdf-filer, som har publicerats efter att lagen trädde i kraft 23 september 2018 ska vara tillgängliga. Dokument som är publicerade innan lagen trädde i kraft behöver inte vara tillgängliga. Undantaget är om de är det enda sättet att uträtta ett ärende. I så fall ska de vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen.

Läs mer om hur du kan jobba med tillgänglighet och pdf:er

Vad gäller för sociala medier?

Sociala medier ska vara tillgängliga så långt det är möjligt.  Just nu innebär det att man skriver alt-text på sina bilder och att man lägger in text på sina filmer. Majoriteten av alla användare på sociala medier ser filmer utan ljud, så du tjänar på att lägga in text. Lägg in texten som en separat textfil på Facebook, inte som en del av bilden. Är den en del av bilden går det inte att läsa med skärmläsare.

Lär dig vad du behöver göra på webben –
och hur

Med vår kurs i tillgänglighet för webben lär du dig vad lagen innebär, hur det påverkar ditt arbete med webben och vad du behöver göra för att uppfylla det. Du får konkreta tips och verktyg och kommer igång med ditt arbete redan under kursen.

 

Utbildning tillgänglighet på webben