Digital tillgänglighet – när kan jag använda oproportionell börda?

I lagen om tillgänglighet för digital offentlig service finns det en del som säger att du inte behöver tillgänglighetsanpassa om det kan ses som ” Oskäligt betungande anpassning”. Men vad innebär det egentligen? Här reder vi ut begreppet och ger exempel.

I specifika fall kan du använda ”oskäligt betungande” som anledning till att inte tillgänglighetsanpassa. Det går inte att använda det på hela din sajt, men på vissa delar. Det kan till exempel vara om din skolplattform är otillgänglig, men du sitter fast i ett avtal som skulle vara för kostsamt att riva upp, och det inte går att vidareutveckla befintlig lösning.

Det finns ingen färdig lista med vad som är att betrakta som oskäligt, utan det får avgöras från fall till fall. När man gör bedömningen ska man ta hänsyn till aktörens storlek och resurser i form av tid, pengar och kompetens samt uppgiftens kostnader och tidsåtgång och ställa det i proportion till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.

Om du är en väldigt liten verksamhet, med lite resurser och du vet att du har en liten målgrupp, då kan svårigheten att få till resurser överväga nyttan.

Man ska också ta hänsyn till hur länge verksamheten har haft på sig att anpassa sin digitala service till kraven. Just nu är allt nytt och många sitter fast i gamla avtal och gamla system. Men allt eftersom avtalen löper ut ska man kravställa för tillgänglighet i nya upphandlingar. Så med tiden kommer det bli svårare och svårare att använda detta, eftersom man har haft möjligheten att göra rätt.

För privata aktörer som bedriver verksamhet som omfattas av lagen ska man även ta hänsyn till den offentliga finansieringens storlek och varaktighet. Ju mindre finansiering och ju kortare tid, desto lägre krav på tillgänglighet. Men kom ihåg att alla tjänar på tillgänglighet.

Om du anser att en åtgärd är oskäligt betungande så ska det framgå i din tillgänglighetsredogörelse.

Lär dig vad du behöver göra på webben –
och hur

Med vår kurs i tillgänglighet för webben lär du dig vad lagen innebär, hur det påverkar ditt arbete med webben och vad du behöver göra för att uppfylla det. Du får konkreta tips och verktyg och kommer igång med ditt arbete redan under kursen.

 

Utbildning tillgänglighet på webben