Hoppa till huvudinnehållet

Ge möjlighet att göra rätt och i eget tempo

Att automatiskt bli utslängd mitt i ett köp, eller råka skicka iväg fel uppgifter är inte bara irriterande, det kan bli dyrt för alla inblandade. Se till att allt går att pausa, ångra och bekräfta för att minska felen. Hjälp dessutom användaren att göra rätt.

En del användare behöver längre tid på sig att läsa, navigera eller skriva i uppgifter. Funktioner som är tidsstyrda, som bildspel eller köp, behöver gå att pausa. Hjälp också användaren att göra rätt genom att förklara tydligt vad som ska fyllas i, varna om det blir fel, och ge en chans att se över och bekräfta sina uppgifter.

Guiden beskriver varför det är viktigt för tillgängligheten att inte ha tidsbegränsningar och hur du kan förbättra för att ge tillräckligt med tid och möjlighet för användarna att utföra sina uppgifter.

Vill du ha hjälp med tillgänglighet?

Vi granskar din webbplats och kravställer de åtgärder du behöver genomföra, eller utbildar din organisation i hur man skapar tillgängliga webbsidor och dokument.

Våra tjänster inom tillgänglighet