Användningstester för en bättre webbplats

Användningstester identifierar förbättringspunkter

En användningstest kan göras i många former. Från enkla intervjuer av potentiella användare till mer vetenskapliga studier av beteende och användarinteraktion. Syftet är i grunden att se hur användare uppfattar olika gränssnitt och för att kunna hitta eventuella brister och göra interaktionen mer användarvänlig. Resultatet blir en bra överblick över vilka åtgärder som behövs för att förbättra användarupplevelsen.

Möjlighet att själv delta i test

Vi genomför ofta användningstester men jag har personligen aldrig deltagit på en mer organiserad test. När jag därför nyligen fick höra om att de sökte användare till en test blev jag intresserad och bad att få vara med. Jag tänkte här kort berätta lite om hur det gick till.

Testen utfördes av Niklas Nilsson för att titta på hur tjänsten Okaymaker uppfattas av användaren. Urvalet av testpersoner bör i första hand spegla de målgrupper som ska använda systemet eller webbplatsen. Min profil passade då kanske inte helt deras målgrupp men jag fick ändå möjligheten att delta vilket jag är tacksam för.

Lite nervös inför testen

Jag fick före testen lite praktiska instruktioner om var och hur testen skulle utföras. I detta fall var det en test som beräknades ta cirka en timme och testen byggde på Steve Krugs idéer. Det viktigaste budskapet var att vad jag än gjorde under testen så var det inte fel. Det som skulle testas var tjänsten, inte mina kunskaper. Trots detta var jag lite nervös när jag väl åkte till testlokalen.

Filmas för att kunna analyseras i efterhand

Väl på plats välkomnades jag och visades in till ett konferensrum där en dator och en kamera var uppställd. Konstigt nog så tänkte jag knappt på kameran under testen så det påverkade nog inte alls mitt beteende.

Niklas gick igenom lite om bakgrunden och berättade att jag skulle få göra några uppgifter och att dessa filmades. Utvecklarna skulle få se testen och tillsammans drog de då slutsatser om vad som skulle kunna förbättras. Min test var bara en av flera så den sammantagna bilden byggde alltså på många användares reflektioner. Niklas nämnde återigen att jag inte kunde göra varken rätt eller fel utan att det som var intressant var hur jag uppfattade gränssnittet och hur jag tänkte när jag såg olika delar och skulle lösa vissa uppgifter.

Studerar hur ett antal uppgifter löses

Första steget var att jag fick ett mejl från tjänsten. Jag hade medvetet inte läst på om detta system för att jag skulle kunna få en förstahandsupplevelse under testen. När så Niklas gav mig första uppgiften förstod jag därför inte riktigt vad jag förväntades göra så Niklas fick berätta lite mer. Jag lyckades med denna information sedan göra uppgiften och berättade löpande om min tankar och reflektioner. Testet fortsatte sedan på samma sätt och jag gjorde totalt sju enklare uppgifter och berättade samtidigt vad jag upplevde. Niklas ställde ett fåtal kompletterande frågor och noterade hela tiden.

Efter själva uppgifts-delen som tog lite drygt 30 minuter så gick vi tillbaka till de olika momenten och diskuterade lite djupare kring mina upplevelser. Vi avslutade sedan testen och jag lämnade testlokalen.

Kul och nyttig erfarenhet

Min känsla var att detta var väldigt kul och att det var nyttigt att själv ha varit deltagare på en användningstest. Det kommer förhoppningsvis leda till att tester jag arrangerar framöver blir ännu bättre.

Se del av testen på Youtube

Vill du se en del av själva testen så kan du på vår Youtube-kanal titta på hur jag försöker lösa uppgift två i användningstesten.

Exempel på del av Krug-test på Youtube(öppnas i ny flik)

Få inspiration och kunskap direkt i mejlen med vårt nyhetsbrev