Hoppa till huvudinnehållet

Vinnova fick fason på målen

Från att ha för många bränder att släcka för att hinna följa upp, till ett strukturerat arbete med mål, mätning och innehållsstrategi.

Vinnova, precis som många andra verksamheter, brottades med att det fanns för mycket att göra hela tiden för att hinna sätta strukturen. Det var svårt att veta vad som skulle prioriteras och vad som hade gett effekt. Vilka siffror är bra siffror, till exempel.

Det var också svårt att veta vem målgruppen var och hur man nådde den. Som många myndigheter fanns det en föreställning om att det var “alla som är intresserade” eller “alla som kan fatta beslut”.

Genom en serie med workshops då vi blandade föreläsning om mål och mätning med övningar växte deras egna digitala strategi fram. Det blev tydligt vilka målgrupper man riktade sig mot, vilka mål man hade, hur man skulle mäta och vad som gav effekt.

Med en tydlig strategi att luta sig på kunde Vinnova lättare prioritera vad som skulle göras, och konstatera att en del bränder faktiskt inte var några bränder.

Så gjorde vi

  • Utbildning i mål, mätning och strategi
    För att kunna förankra strategin och låta den bli något som Vinnova kan jobba vidare med i framtiden var det viktigt att alla hade förståelse för vad som gör en bra strategi och hur man gör den.
  • Innehållsstrategi
    Tillsammans med webbavdelningen tog vi fram en innehållsstrategi som passade deras förutsättningar och arbetssätt.
  • Mätplan
    Vi tog fram en exakt mätplan med hur målen skulle mätas, när de skulle mätas och vad som skulle uppnås.