Hoppa till huvudinnehållet

6 framgångsfaktorer för en lyckad digital strategi

Idag talas det alltmer om digitalisering. Men vad innebär det egentligen? Digitalisering handlar i stora drag om hur företaget anpassar sin verksamhet i en digital värld för att öka sin konkurrenskraft, behålla medarbetare och utveckla verksamheten. Vi listar framgångsfaktorerna som gör att du att lyckas med din digitala strategi.

En digital strategi ska inte stå för sig själv. För att ta fram en tydlig och användbar strategi behöver du tänka utifrån ett helhetsperspektiv. För att strategin ska bidra till verksamheten måste den utgå från företagets vision, affärsidé, värderingar, mål, verksamhetsplan, omvärld och sist men inte minst kundernas, användarnas och intressenternas behov. Några av de viktigaste framgångsfaktorerna när du skapar en digital strategi är:

1 Skapa förståelse för digitalisering och ägarskap

Ägarskapet av digitala områden såsom extern webbplats, intranät, mobila lösningar och sociala medier ligger relativt ofta på kommunikationsavdelningen. En utmaning med det är att fokus primärt hamnar på kommunikation och innehåll. Därigenom minskar ofta mandatet för att driva alla de övriga frågor som krävs för att skapa användbara, realiserbara digitala strategier.

Digitala lösningar handlar ofta om såväl kommunikation, tjänsteutveckling, IT frågor, erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och mycket mer. Det innebär att arbetet med digitala lösningar kräver ett samarbete mellan olika funktioner i företaget. Ansvaret bör därför utgå från ett mandat för alla dessa områden. Och detta mandat måste vara förankrat och sanktionerat av ledningen för att lyckas fullt ut.

2 Digitaliseringen är en ledningsfråga

Lyckligtvis har förståelsen ökat för vikten av att hänga med i och använda sig av digitaliseringen som en avgörande del av verksamhetsutvecklingen. Det har lett till att många organisationer har tillsatt en digital ansvarig som också ofta är del av ledningen. Det är ett klokt val, och de företag som inte hakar på dessa trender kommer troligtvis bli omseglade av sina konkurrenter.

3 Strategin bör utgå från ett helhetsperspektiv

När ni tar fram strategin och plan för det digitala området bör hänsyn tas till såväl organisationens vision, affärsidé och verksamhetsplan. Det handlar om att kartlägga och besluta vad det digitala området kan bidra med till verksamhetens utveckling. Hur kan vi med hjälp av digital utveckling och kommunikation i digitala kanaler bidra till att uppnå företagets mål och vision? Och vad innebär det i form av lösningar, utveckling, förvaltning, kompetens och organisation? Och av allt detta, vad är det mest prioriterade just nu?

4 Snabb omvärld kräver snabba processer

En annan framgångsfaktor är att skapa snabba och effektiva processer för framtagning och utveckling av organisationens digitala lösningar. Omvärlden utvecklas med hög hastighet, och även om organisationen inte alltid behöver vara i framkant så är det viktigt att snabbt kunna anpassa eller utveckla nya lösningar eller arbetssätt när behovet uppstår.

5 Digital organisation med roller från olika avdelningar 

Organisationen för digitala frågor bör bestå av personer som är kunniga inom det digitala området från olika delar av organisationen, såsom kommunikation, IT, affärs- och verksamhetsutveckling, sälj och marknad med mera. Frågorna spänner över alla dessa funktioner och det krävs ett tätt samarbete för att lyckas.

6 Jobba användarcentrerat och agilt

Sist men inte minst, se till att skapa en organisation som alltid utgår från användarna. Utan användarnytta uppnår ni inte era effektmål. Jobba agilt, dvs. utveckla i mindre delar och i cykler under hela processen. Jobba gärna med enkla prototyper, test och förbättring i kortare cykler. Och viktigast av allt; involvera alltid användarna på vägen.

Vill du ha hjälp med strategier och mätning?

Vi hjälper dig ta fram effektkarta, innehållsstrategi, mål och mätplaner, eller analysera redan befintlig data.

Våra tjänster inom strategi och mätning

Inspireras av vårt nyhetsbrev