Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en digital strategi? 

En digital strategi är ett dokument som visar vägen framåt med de digitala kanalerna. Det är en karta där man skrivit ner hur man når mest effekt för minst resurser.  

Digitala strategier kan se lite olika ut, beroende på vad man tar med, vilken nivå man lägger sig på och hur man utformar sin strategi. En del gör långa worddokument medan andra gör kreativa bilder. Men oavsett hur man gjort behöver en digital strategi svara på frågor som 

 • Vad vill vi uppnå? 
 • Hur ska vi prioritera? 
 • Hur vet vi om vi gör rätt? 
 • Vilka kanaler ska vi använda? 
 • Vad ska vi skriva om på vår webbplats? 
 • Vad ska vi skriva om på våra sociala medier? 

Vad innehåller en digital strategi? 

En digital strategi består av flera delar, beroende på hur många kanaler du använder dig av. En del bryter upp sin digitala strategi i flera delar, till exempel en för webbplatsen, en för sociala medier och en för nyhetsbrev. Generellt kan man säga att en digital strategi innehåller 

 • Mål för de digitala kanalerna – vad vill vi uppnå? 
 • Mätpunkter – Vad ska vi mäta för att veta om vi uppnått målet 
 • Nyckeltal – vilken siffra ska vi ha uppnått för att säga att vi nått vårt mål? 
 • Målgrupper – vilka grupper gör att vi bäst uppnår våra mål? 
 • Målgruppernas behov – vad lockar och motiverar dem i våra kanaler och till köp? 
 • Webbstrategi – vad ska vi skriva om på vår webbplats, hur ska vi skriva det och vilka sökord ska vi använda? 
 • Sociala medie-strategi
  • Vilka kanaler ska vi använda? 
  • Vad ska vi publicera för innehåll? 
  • Hur ofta ska vi publicera? 
 • Nyhetsbrevsstrategi
  • Vad ska vi skriva? 
  • Hur ofta ska vi skicka ut? 

Hur omfattande en digital strategi blir skiljer sig från hur stor och komplex verksamheten är. En frisörsalong kanske bara har en webbplats med 4 sidor och ett instagramkonto får en ganska kort strategi när den skriver ner allt.  

En kommun däremot, som vars verksamhet har väldigt många områden och webbplatsen har flera tusen sidor, får en mer komplex strategi, och därmed ofta lite längre. 

Varför ska man ha en digital strategi? 

Den främsta anledningen till att ha en strategi är för att man ska lägga sin tid och sina pengar på rätt saker. En väl genomförd strategi visar ju hur man uppnår så mycket effekt som möjligt med så lite resurser som möjligt.  

Utan en strategi, och utan mål, är det svårt att veta vad det är man ska göra och hur man ska prioritera. Det innebär att man kan lägga tid och energi på att skapa innehåll som inte leder till någon effekt. 

Är man en stor organisation kan det också innebära att det blir många konflikter när olika personer tycker olika saker. Har man en strategi kan man alltid gå till den för att få svar. Om någon vill göra något som inte bidrar till målen kan man hänvisa till strategin istället för egen känsla eller vilja.  

Du behöver ha mandat för att kunna göra en digital strategi 

Det är relativt lätt att göra en digital strategi på pappret. Det som är svårt är att få hela organisationen att jobba efter det sen. När du har en digital strategi kommer du behöva säga nej till önskemål och förslag på grund av att det inte bidrar till att uppnå målen, eller för att det inte passar i det innehåll ni ska ha i era kanaler.  

Du kommer också behöva skriva om texter kollegor kommer med, för att texterna inte är anpassade efter hur ni uttrycker er, eller användarnas läsbeteende på webben.  

För att kunna göra detta behöver hela organisationen vara med på att den digitala strategin gäller. Annars är man tillbaka i de ständiga diskussionerna med tyckande som uppstår utan strategier, eller att den som har högt position bestämmer.  

Vad skiljer digital strategi, kommunikationsstrategi och marknadsföringsstrategi från varandra? 

När man arbetar med kommunikation behöver man ha svar på vissa frågor. Vissa frågor täcks i en digital strategi, men inte allt. En digital strategi svarar på frågor om vad man ska göra i de digitala kanalerna, men ofta har man fler kanaler, till exempel press, mässor och liknande. Vilka budskap som ska presenteras där och på vilket sätt hamnar ofta i en kommunikationsstrategi.

En kommunikationsstrategi är större än en digital strategi, och en del låter sin digitala strategi vara en del av kommunikationsstrategin. En del gör en egen strategi för marknadsföring, medan andra låter det vara en del av den digitala strategin (annonsering på Google och sociala medier) och kommunikationsstrategin (tidningsannonser och reklamutskick, utomhusreklam eller tv-reklam) 

Vad behöver man ha på plats när man gör sin digitala strategi? 

För att kunna göra en digital strategi behöver man ha en del saker på plats.  

För att kunna välja vad du vill uppnå, vilka mål du ska sätta, behöver du veta verksamhetsmålen. För att veta vilka målgrupper du ska vända dig till behöver du veta företagets målgrupper. Det är inget ett till ett-förhållande mellan mål och målgrupper i den digitala strategin och mål och målgrupper på företaget, för både mål och målgrupper måste anpassas till de digitala kanalerna. Men det är svårt att veta vad man vill uppnå och vilka man ska nå om man inte vet det på företagsnivå.  

Två andra saker som kan vara en del av den digitala strategin, eller del av kommunikationsstrategin, är hur man ska uttrycka sig och vad man ska ha för bilder. Hur man ska uttrycka sig kallas ibland tonalitet eller röst. Det handlar om hur formell, informell, personlig, humoristisk osv man ska vara när man skriver. Det är bra för att få en enhetlig kommunikation, oavsett vem som skriver eller vilken kanal man är på.  

Detsamma gäller bilder – det är bra om man har ett tänk för vilken sorts bilder man har i sina kanaler, så att det ser enhetligt ut.  

Vill du ha hjälp med strategier och mätning?

Vi hjälper dig ta fram effektkarta, innehållsstrategi, mål och mätplaner, eller analysera redan befintlig data.

Våra tjänster inom strategi och mätning

Inspireras av vårt nyhetsbrev