SPF Seniorerna – pensionärer lär sig webbpublicering

SPF Seniorerna skulle gå över till ett nytt CMS, EPiServer 8. Föreningen hade 960 webbredaktörer som alla var över 65 med mycket varierande datorvana. Med ett nytt webbpubliceringssytem kom utmaningen att utbilda alla redaktörer.

För att kunna möta deras behov inom en rimlig budget utbildade vi 60 av redaktörerna, både i Episerver och i hur man utbildar. Dessa 60 redaktörer kunde sedan i sin tur utbilda resterande redaktörer. Till sin hjälp fick de också användardokumentation för att kunna fräscha upp sina kunskaper när de behövde.

“Mycket proffsigt att kunna hantera ”nybörjare” som frågar om allt och gör alla fel på egen hand, till de som var nästan självgående, i samma kurs!”

Så gjorde vi

  • Utbildning i Episerver
    Vi utbildade redaktörerna i deras anpassade lösning av Episerver och Imagevault. Efter utbildningen kunde alla redigera webbsidor, och några hade också lärt sig mer om datorer, internet och kommunikation på internet.
  • Material för utbildning
    För att deltagarna skulle kunna utbilda vidare tog vi fram utbildningsmaterial i form av detaljerade körscheman, presentationer och vad man ska tänka på som utbildningsledare.
  • Skrivhandledning
    Ett av målen med en ny webb för SPF seniorerna var en enhetligare webbplats. För att få mer enhetliga texter, men också för att stötta de redaktörer som inte hade så mycket kunskap om skrivande för webben, tog vi fram en skrivhandledning.

Projektdetaljer

Tidsperiod: Oktober – november 2016
Webbplatsspfseniorerna.se