Hoppa till huvudinnehållet

Malmö stad blir tydligare med klarspråk

Förskoleförvaltningen i Malmö stad ville kommunicera tydligare med både sina medarbetare och medborgare. Genom klarspråksutbildningar, gemensamt skrivande och diskussioner fick Förskoleförvaltningen verktyg för att minska antalet missförstånd.

Förskoleförvaltningen började med en gedigen grundutbildning i klarspråk på fyra tillfällen. Därefter fick alla deltagare jobba med texter i mindre grupper tillsammans med en språkkonsult. Hela utbildningen byggde på verksamhetens egna texter och uppmuntrade till diskussioner bortom rena ordval. Det gjorde att verksamheten till exempel kunde se att i vissa fall var det inte en otydlig text som orsakade missförstånden, utan en otydlig process, fel information vid fel tillfälle eller något annat verksamhetsberoende.

Efter utbildningen hade deltagarna verktyg och vilja att skriva klarspråk. Verksamheten tog också vidare upptäckterna om vad som behövde åtgärdas i organisationen.

100 % nytta

I utvärderingen efteråt svarade 100 % av deltagarna att de kommer ha nytta av kursen framöver. Några av omdömena var:

 • Superbra upplägg!
 • Mycket bra upplägg, kompetent och lyhörd kursledare
 • Konkret och användbar

Så gjorde vi

 • Digital utbildning i klarspråk
  Vi genomförde fyra kortare digitala utbildningar. Utbildningarna blandade föreläsning med exempel, övningar och diskussioner. Vi gick igenom
  – vad klarspråk är
  – informationsurval
  – disposition
  – styckeindelning
  – rubriker
  – ingresser
  – meningsbyggnad
  – ordval.
  Utbildningarna genomfördes av examinerad språkkonsult.
 • Textarbete med språkkonsult
  Efter genomförd utbildning fick alla deltagare ses i smågrupper tillsammans med en språkkonsult. Tillsammans fick de bolla och skriva om en text utifrån det de lärt sig. Det gav deltagarna dels en möjlighet att omvandla teoretisk kunskap till praktisk, dels en möjlighet att diskutera de problem som uppstår när man ska använda klarspråk i specifika situationer.