Hoppa till huvudinnehållet

Karlstads kommun – Intranät som lockar till engagemang

Karlstads kommun ville bygga ett intranät som lockar alla anställda att använda det. En utmaning var att intranätet skulle byggas på två plattformar, Office 365 och Episerver. Parallellt med intranätsprojektet drevs också flera andra stora IT-projekt. En väldigt viktig faktor var att hålla budget i projektet.

För att driva flera IT-projekt parallellt krävs ett agilt arbetssätt eftersom det är extremt svårt att förstå hur alla projekt kommer att bero av varandra innan man sätter igång. För att kravställa en lösning som tillgodoser både besökarnas och redaktörernas behov krävs också väldigt god produktkunskap. Karlstads kommun hade en egen projektledare, men behövde beställarstöd som kunde hjälpa till med kravställning mot leverantör och den agila processen.

Resultatet blev ett intranät som är helt personaliserat utifrån varje anställds behov, och samtidigt är mycket användarvänligt för redaktörerna.

Så gjorde vi

 • Utbildning
  Vi utbildade ett 50-tal redaktörer i det nya intranätet. För att de skulle kunna få hjälp även i framtiden skrev vi användardokumentation anpassad efter deras lösning av EPiServer och Office 365.
 • Beställarstöd
  Vi agerade beställarstöd och var projektledarens högra hand genom hela projektet. Vi var tog fram ett arbetssätt för den agila processen med tydliga roller och processer som garanterade att tidplan och budget hölls.
 • Kravställning och test
  Vi stod för all kravhantering på den tekniska lösningen. Efter varje sprintleverans gjorde vi acceptanstester.
 • Digital strategi
  Vi tog fram en effektkarta med målet att ”alla ska med”. Vi tog även fram konceptet med ett helt personaliserat intranät där varje medarbetare bara ser innehåll som är relevant för en själv – en riktig utmaning i en organisation med 7000 anställda.

Projektdetaljer

Tidsperiod: 2015-2016