Hoppa till huvudinnehållet

Vad är det för skillnad på utbildning och kompetensutveckling?

Utbildning och kompetensutveckling är två begrepp som ofta används i sammanhang som rör lärande och utveckling. Men vad är egentligen skillnaden mellan dem? Är de synonyma eller beskriver de olika aspekter av lärande och kunskapsförvärv?

Vi ser att utbildning och kompetensutveckling har olika betydelser i lärande . Den korta förklaringen är att kompetens handlar om hur du kan omsätta den kunskap som en utbildning ger dig.

Utbildning kan ses som en bredare del som innefattar formella och strukturerade inlärningsprocesser. Utbildning är inriktad på att förmedla grundläggande kunskaper och teoretisk bakgrund inom olika ämnen och arbetsuppgifter.

Kompetensutveckling, å andra sidan, är mer inriktad på att förbättra och stärka de färdigheter som behövs för att utföra en viss uppgift eller jobba inom ett specifikt yrkesområde. Vi ser att kompetensutveckling kan vara både formell och informell och syftar till att förbättra ens prestation inom ett område.

Det kan vara yrkesutbildningar, kurser eller workshops som är direkt kopplade till att förbättra förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.

Skillnaderna mellan utbildning och kompetensutveckling

Syfte och mål

Utbildning: Målet med utbildning är att ge en bredare och teoretisk förståelse inom olika ämnen och discipliner. Det är ofta inriktat på att bygga grundläggande kunskaper och kritiskt tänkande.
Kompetensutveckling: Målet med kompetensutveckling är att förbättra praktiska färdigheter och kompetenser som är direkt kopplade till specifika arbetsuppgifter eller yrkesområden.

Struktur

Utbildning: Utbildning är vanligtvis strukturerad och följer en fastställd läroplan och kursplan. Den genomförs ofta i klassrum eller online-lektioner.
Kompetensutveckling: Kompetensutveckling ser vi kan vara mer flexibel och anpassad till individens eller gruppens behov. Det kan inkludera praktisk träning, workshops och arbetsplatsbaserad utbildning.

Kontext

Utbildning: Utbildning är generellt bredare och tillämpas på olika områden i livet.
Kompetensutveckling: Kompetensutveckling är ofta inriktad på arbetslivet och yrkesutveckling.

Sammanfattningsvis ser vi att utbildning och kompetensutveckling är två olika, men kompletterande, aspekter av lärande. Utbildning ger oss den teoretiska grunden och de grundläggande kunskaperna, medan kompetensutveckling hjälper oss att applicera dessa kunskaper praktiskt och förbättra våra färdigheter inom livet och arbetslivet.

Vi ser att utbildning och kompetensutveckling är viktiga för allas både vår personliga och en hel arbetsgrupps utveckling och förändring, och valet mellan dem beror på våra mål och behov.

Så, oavsett om du själv eller för en arbetsgrupp strävar efter en formell utbildning eller arbetar på att förbättra yrkesfärdigheter, är båda vägar värdefulla för att forma dina eller arbetsgruppens färdigheter.

Vill du ha hjälp med en lärande organisation?

Vi hjälper dig skapa webbutbildningar, hitta den röda tråden i din egen utbildning, ta fram riktlinjer för utbildningar och mycket mer.

Inspireras av vårt nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för spännande innehåll, från vetenskapliga upptäckter till praktiska tips. Uppdatera dina kunskaper och inspireras tillsammans med oss.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.