Hoppa till huvudinnehållet

Vad är pedagogisk grundsyn?

Har du funderat på vad pedagogisk grundsyn är? Säkert inte, för det är inte så många som har det, oavsett om man undervisar andra eller inte. Trots detta har i stort sätt alla människor en pedagogisk grundsyn utan att de vet om det. Vilken är din?

Det handlar generellt om hur man ser på undervisning och inlärning. En definition som jag brukar använda är: “Medvetna och omedvetna värderingar och förhållningssätt som påverkar hur man prioriterar och arbetar med undervisning.”

Jag tycker att det är otroligt viktigt att vara tydlig på vilken pedagogisk grundsyn  man som utbildare har, för det kan göra att en deltagare väljer eller avstår från en viss kursleverantör eller kursledare. Är man tydlig med hur man bedriver sin undervisning, behöver man inte vara orolig över att någon köper grisen i säcken.

Jag bör förklara vad vår syn på Pedagogisk Grundsyn är för något. Vi delar in det ett antal områden:

Människosyn– Vilka antaganden görs om människans natur? Är hon aktiv eller passiv? Vilka motiv styr människans handlanden? Krävs det yttre drivkrafter som belöningar? Vill människan lära?

Vi på 7minds utgår från att alla vill och kan lära sig, och att det är kursledarens uppgift att locka fram de känslorna.

Inlärningssyn– Hur lär sig människor? Hur skapas motivation till människans lärande? Genom att ställas inför ett problem eller en fråga? Eller genom att med tvång och straff för att uppnå förutbestämda mål? Hur bearbetar människan information, relaterat till tidigare erfarenheter eller förutbestämda mallar?

Vi på 7minds vet genom erfarenhet att det är genom övningar, praktiskt arbete och tid att kunna knyta den nya informationen till sin egen vardag som ger lärande. Därför har vi mer övningar och diskussioner än monolog från kursledaren.

Syn på undervisningssituationen – Vem är det som lär vem? Vem är aktiv och passiv i undervisningssituationen? Vem får påverka vägen till ny kunskap?

Vi anser att det är deltagaren som ska vara aktiv. Genom dialog mellan kursledare och deltagare kommer båda att lära sig. Våra kursledare älskar att undervisa lika mycket för att få hjälpa andra till ny kunskap, som för allt de får lära sig själva i mötena med andra.

Kunskapssyn– När är det kunskap? När är det gissningar? Övertygelse? Finns det olika typer av kunskap och hur ska de i så fall klassificeras? Lär vi oss genom erfarenhet eller är vissa kunskaper medfödda? Finns det säker kunskap? Vilken kunskap är värdefull?

Våra kursledare har gedigen erfarenhet inom området, och akademisk utbildning inom de områden som kräver det (till exempel klarspråksutbildningar). Det gör att alla deltagare kan vara säkra på att få verklighetsnära, relevant och korrekt information på våra utbildningar.

Etiksyn– Hur behandlar vi andra människor? Utbildning innebär att någons intresse styr, vem ska styras?

För oss är alla människor alltid lika mycket värda, och allas personligheter respekteras. Det innebär till exempel att vi blandar olika lärstilar, så att alla ska kunna lära sig lika mycket. Det innebär också att vi inte tvingar deltagare att redovisa, utan att bara de som vill prata behöver prata. Men det innebär också att vi ibland låter vissa prata lite mindre än de skulle vilja, för att alla ska ha möjlighet att komma till tals.

Samhällssyn – Ska utbildningen anpassas till organisationen eller ska utbildningen vara ett instrument för att förändra? Lär man för livet eller för att lösa en viss uppgift?

Vi tror på att varje utbildningstillfälle måste anpassas efter de förutsättningar som finns vid just det tillfället. Vi försöker att alltid hitta den perfekta balansen mellan att anpassa efter organisationen, så att det blir verklighetsnära, men ändå komma med så mycket nytt, och ibland lite provocerande, så att det väcks nya tankar och ny kunskap.

Syn på den pedagogiska situationen– Vem eller vad är vägen till ny kunskap? Hur ska man veta vad man ska ta upp i en kurs och inte? Vems intressen styr hur vi planerar och genomför utbildning? Vad styr oss i planeringen?

När vi ska planera en utbildning ställer vi hundra frågor till beställaren. Det är för att få svar på allt från deltagarnas kunskapsnivå, till mål till utbildningen till allt vi nämnt ovan. När vi har svar på alla våra frågor, då har vi möjlighet att göra en utbildning helt anpassad efter de deltagare som är där och som hjälper dem mot deras mål.

Gå en kurs som gör skillnad

Vi utbildar i Episerver, Sitevision, skriva för webben, klarspråk och mycket mer.

Välkommen att gå en kurs som gör skillnad

Våra utbildningar