Vad är pedagogisk grundsyn?

Har du funderat på vad pedagogisk grundsyn är? Säkert inte, för det är inte så många som har det, oavsett om man undervisar andra eller inte. Trots detta har i stort sätt alla människor en pedagogisk grundsyn utan att de vet om det. Vilken är din?

Det handlar generellt om hur man ser på undervisning och inlärning. En definition som jag brukar använda är: ”Medvetna och omedvetna värderingar och förhållningssätt som påverkar hur man prioriterar och arbetar med undervisning.”

Jag tycker att det är otroligt viktigt att vara tydlig på vilken pedagogisk grundsyn  man som utbildare har, för det kan göra att en deltagare väljer eller avstår från en viss kursleverantör eller kursledare. Är man tydlig med hur man bedriver sin undervisning, behöver man inte vara orolig över att någon köper grisen i säcken.

Jag kommer i den här bloggen dela med mig av vår syn på undervisning, så att du kan få en bild av vår Pedagogiska Grundsyn.

Jag bör förklara vad vår syn på Pedagogisk Grundsyn är för något. Vi delar in det ett antal områden:

Människosyn– Vilka antaganden görs om människans natur? Är hon aktiv eller passiv? Vilka motiv styr människans handlanden? Krävs det yttre drivkrafter som belöningar? Vill människan lära?

Inlärningssyn– Hur lär sig människor? Hur skapas motivation till människans lärande? Genom att ställas inför ett problem eller en fråga? Eller genom att med tvång och straff för att uppnå förutbestämda mål? Hur bearbetar människan information, relaterat till tidigare erfarenheter eller förutbestämda mallar?

Syn på undervisningssituationen – Vem är det som lär vem? Vem är aktiv och passiv i undervisningssituationen? Vem får påverka vägen till ny kunskap?

Kunskapssyn– När är det kunskap? När är det gissningar? Övertygelse? Finns det olika typer av kunskap och hur ska de i så fall klassificeras? Lär vi oss genom erfarenhet eller är vissa kunskaper medfödda? Finns det säker kunskap? Vilken kunskap är värdefull? Vad kan man när man är smart?

Etiksyn– Vad kännetecknar gott liv, goda handlingar och god yrkesutövning? Hur behandlar vi andra människor? Utbildning innebär att någons intresse styr, vem ska styras?

Samhällssyn – Ska utbildningen anpassas till organisationen eller ska utbildningen vara ett instrument för att förändra? Lär man för livet eller för att lösa en viss uppgift? Lär man för att någon annan säger att man ska göra det?

Syn på den pedagogiska situationen– Vem eller vad är kunskapsbanken till ny kunskap? Hur ska man veta vad man ska ta upp i en kurs och inte? Vems intressen styr hur vi planerar och genomför utbildning? Vad styr oss i planeringen?

Gå en kurs som gör skillnad

Vi utbildar i Episerver, Sitevision, skriva för webben, klarspråk, mobilfilm och mycket mer. Välkommen att gå en kurs som gör skillnad

Våra utbildningar